Променено работно време

Във връзка с годишно облагане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2021 г. община „Родопи“ уведомява, че отдел „МДТ“ няма работи с граждани на 28.01.2021г. до 13:00ч.

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ ПО ЗМДТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.32, АЛ.4 ОТ ДОПК към 27.01.2021г.

Списък на длъжниците за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, такса за битови отпадъци, патентен данък и туристически данък към община Родопи – област Пловдив, във връзка с…

Обсъдиха двустранни кономически връзки между Ливан и община „Родопи”

Заместник-кметът на община „Родопи” Владимир Маринов се срещна с Ахмед Аладин, съветник по икономическите въпроси на министър-председателя на Ливанската република Саад Харири. По време на визитата беше обсъдено установяването на…

Търг за продажба на ПИ – 1208 кв.м. в с.Устина

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: ПИ с площ от 1208 кв.м. в с.Устина,…

Търг за продажба на ПИ – 2016 кв.м. в с.Устина

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: ПИ с площ от 2016 кв.м. в с.Устина,…

Дариха над 2 тона вода на Брестовица

Помощта ще получат социално слаби и възрастни хора. 216 туби с вода, всяка по 11 литра, пристигнаха днес в село Брестовица. Доставката е от фирма „Девин” ЕАД и е в…

Съобщение до Катя Праматарова

Съобщение до Катя Праматарова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Ягодово, местност „Долни лозя“: