Контакти

Община Родопи

Адрес: 4000, гр.Пловдив, обл.Пловдив

ул.“Софроний Врачански“ №1А

ЕИК : 000472200

Тел: 032 604 100     

Факс: 032 638 289

Телефонен указател

Eл.поща: obshtina@rodopi.bg

Eл.поща деловодство: delovodstvo@rodopi.bg

Eл.поща местни данъци и такси: mdt@rodopi.bg

КМЕТСТВА В ОБЩИНА “РОДОПИ”
с.Белащица – ул.“Пенчо Славейков“ №45 ; тел: 03100 2266 ; ел.поща: belashtitsa@rodopi.bgКмет: Трендафил Бакалов – тел: 0888702138
с.Бойково – ул.“Черковна“ №10 ; ел.поща: boykovo@rodopi.bgКметски наместник: Иван Пачеджиев – тел: 0882998620
с.Браниполе – ул.“Родопи“ №29 ; тел: 03113 9939 ; ел.поща: branipole@rodopi.bgКмет: Даниела Стоилова – тел: 0888845088
с.Брестник – ул.“Независимост“ №29A ; тел: 03114 2221 ; ел.поща: brestnik@rodopi.bgКмет: Кръстю Чунчуков – тел:
с.Брестовица – пл.“Съединение“ №1 ; тел: 03142 2233 ; ел.поща: brestovitsa@rodopi.bgКмет: Мария Манолова – тел:
с.Дедово – ул.“Братя Даскалови“ №33 ; ел.поща: dedevo@rodopi.bgКметски наместник: Атанас Сталев – тел:
с.Златитрап – ул.“1-ва“ №16 ; тел: 03128 2555, ел.поща: zlatitrap@rodopi.bgКмет: Светослава Томова – тел:
с.Извор – ул.“Христо Ботев“ – сграда кметство ; ел.поща: izvor@rodopi.bgКметски наместник:
с.Кадиево – ул.“1-ва“ №51 ; тел: 03140 1228 ; ел.поща: kadievo@rodopi.bgКмет: Лиляна Петрова – тел: 0885502308
с.Крумово – ул.“Хан Крум“ №34А ; тел: 03116 2021 ; ел.поща: krumovo@rodopi.bgКмет: Стоян Минчев – тел: 0882998614
с.Лилково – ул.“Централна“ – сграда кметство ; тел: 03109 24 00 ; ел.поща: lilkovo@rodopi.bgКметски наместник: Карамфила Петкова – тел: 0884719197
с.Марково – ул.“Струма“ №2 ; тел: 03112 2010 ; ел.поща: markovo@rodopi.bgКмет : Десислава Терзиева – тел: 0886000805
с.Оризари – бул.“Марица“ №11 ; тел: 03100 2277 ; ел.поща: orizari@rodopi.bgКмет : Йордан Тотев – тел: 0882998619
с.Първенец – ул.“Съединение“ №74 ; тел: 03111 2338 ; ел.поща: parvenets@rodopi.bgКмет : Ренета Плевнелиева – тел: 0884000963
с.Ситово – ул.“1-ва“ №154 ; тел: 03109 2300 ; ел.поща: sitovo@rodopi.bgКметски наместник :
с.Скобелево – ул.“Родопи“ – сграда кметство ; ел.поща: skobelevo@rodopi.bgКметски наместник : Росен Ангелов
с.Устина – ул.“Никола Петков“ №37А ; тел: 03145 2010 ; ел.поща: ustina@rodopi.bgКмет : Ренгинар Мустафова – тел:
с.Храбрино – ул.“1-ва“ №2 ; тел: 03120 9929 ; ел.поща: hrabrino@rodopi.bgКмет : Димитър Кръстанов – тел:
с.Цалапица – ул.“Александър Богориди“ №16 ; тел: 03149 2251 ; ел.поща: tsalapitsa@rodopi.bgКмет : Ивайло Данаилов – тел: 0884155272
с.Ягодово – ул.“Христо Ботев“ №38 ; тел: 03104 9904 ; ел.поща: yagodovo@rodopi.bgКмет : Димитър Дишев – тел: 0888974356