Населени места

Административно, Община „Родопи“ е представена от 21 селища – кметства, кметски наместничества и населени места, 7 от които са планински.

Селищата, които формират облика на Община „Родопи“са:
Белащица, Бойково, Браниполе, Брестник, Брестовица, Дедово, Златитрап, Извор, Кадиево, Крумово, Лилково, Марково, Оризари, Първенец, Ситово, Скобелево, Устина, Храбрино, Цалапица, Чурен, Ягодово.