Добре дошли
в официалният уеб сайт на Община "РОДОПИ"

Новини

Дългогодишен проблем в Белащица намери решение, започва изграждане на канализация

Кметът на община „Родопи” Павел Михайлов даде старт на дейностите по изграждане на канализация в село Белащица. На участък  от  малко над един километър, който включва намираща се по средата…

Частна фирма направи дарение за децата от село Ягодово

Дарение от 22 детски матрака получи като дарение Целодневна детска градина „Пролет” в село Ягодово. Дарителският жест е осигурен с финансовата подкрепа на известна фирма,  производител на  матраци „ Блян”….

Обяви и съобщения

Съобщения до Иван Синапов и Недялка Колева

Съобщения до Иван Синапов и Недялка Колева за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ за обекти „Жилищно застрояване“ в землището на с.Извор, местност „Червенака“:

Съобщения до Севдалина Караиванова-Кандил, Ивелин Иванов, Костадин Димитров, Доника Димитрова, Александър Младенов, Николета Запрева и Петя Петрова

Съобщения до Севдалина Караиванова-Кандил, Ивелин Иванов, Костадин Димитров, Доника Димитрова, Александър Младенов, Николета Запрева и Петя Петрова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ за обекти…

Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Трасе за външен водопровод ПЕВП Ф90“…

Становище на БАН, относно качеството на водата в с.Брестовица

Изготвено становище на Българска Академия на Науките – Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите, относно качеството на подаваната от ВиК ЕООД – Пловдив вода за питейно-битови нужди на…

Инвестиционно предложение от Красимира Власева и Стефан Байданов

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Красимира Власева и Стефан Байданов за „Жилищно застрояване“ в ПИ в землището на с.Златитрап, местност „Османица“:

Проекти и програми