Формуляр за резултатите на кандидатите за длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит“ и съобщение за дата на интервю

Формуляр за резултатите на кандидатите, получени при проведен конкурс чрез писмен тест за длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит“. Интервюто за длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит“ ще се проведе на 30.05.2022г….

Резултати от проведения писмен тест на кандидатите за длъжността Началник отдел „ОСДКСТ“ и насрочване на интервю

Формуляр за резултатите на кандидатите, получени при проведен конкурс чрез писмен тест за длъжността Началник отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт и туризъм“ и насрочване на интервю с допуснатите до…

Протокол и списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „ОСДКСТ“

Протокол и списък на допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността Началник отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт и туризъм“ и регламент за провеждане на конкурса :