Свободно работно място –  Гл.експерт „Капитално строителство”

Подбор по документи и интервю за длъжността Главен експерт „Капитално строителство” в отдел „Капитално строителство и инженерна инфраструктура”  на Дирекция „Устройство на територията” :