Формуляр за резултатите от тест и окончателни резултати на кандидатите за длъжността Главен експерт „БФА“

Формуляр за резултатите ,получени при проведен конкурс чрез писмен тест и окончателни резултати на кандидатите за длъжността Главен експерт „Бюджет и финансов анализ“

Формуляр за резултатите от тест на кандидатите за длъжността Началник отдел „КСИИ“

Формуляр за резултатите на кандидатите, получени при проведен конкурс чрез писмен тест за длъжността Началник отдел „Капитално строителство и инженерна инфраструктура“

Протокол на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „Капитално строителство и инженерна инфраструктура“

Протокол на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Капитално строителство и инженерна инфраструктура“ :