Конкурс за детска рисунка, посветен на Международния ден на земята – 22 април под мотото „Планетата срещу пластмасата“

Община „Родопи“, отдел „ОСДКСТ“ организира конкурс за детска рисунка, посветен на Международния ден на земята – 22 април под мотото „Планетата срещу пластмасата“.