Променено работно време на отдел „МДТ“

Във връзка с годишно облагане на данък МПС, данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2023г. община „Родопи“ уведомява, че отдел „Местни данъци и такси“ няма да работи с…

Предложение на Община „Родопи“ за определяне на размера на такса битови отпадъци за 2023г.

Във връзка с предстоящо предложение на Община „Родопи“ до Общински съвет „Родопи“ за вземане на решение за определяне на размера на такса битови отпадъци за 2023г., очакваме Вашите писмени предложения…

Срокове за подаване на декларации за облагане според количеството отпадък и за освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци за 2023г.

От 17.10.2022г. до 15.11.2022г. се подават декларации – Приложение №14 за облагане според количеството отпадък и считано от 17.10.2022г. до 30.11.2022г. се подава Приложение №16 за освобождаване от заплащане на…

Вид на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, граници на районите и честота на сметоизвозването за 2023г.

Заповед на Кмета на община“Родопи“ относно конкретизирането на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, границите на районите и честотата на сметоизвозването за 2023г.

Променено работно време на отдел „МДТ“

Във връзка с годишно облагане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2022 г. община „Родопи“ уведомява, че отдел „Местни данъци и такси“ няма работи с граждани на…

Променено работно време на отдел „МДТ“

Във връзка с годишно облагане на данък МПС за 2022 г. община „Родопи“ уведомява, че отдел „Местни данъци и такси“ няма работи с граждани на 11.01.2022г. от 10:30ч. до 13:00ч.

Във връзка с годишно приключване 2021г. – работно време с граждани на касата на МДТ

Във връзка с годишно приключване на отчетната 2021г. Община „Родопи“ уведомява, че касата на отдел „Местни данъци и такси“ ще работи с граждани със следното работно време : 23.12.2021г. –…