Променено работно време на отдел „МДТ“

Във връзка с годишно облагане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2024г. община „Родопи“ уведомява, че отдел „Местни данъци и такси“ няма да работи с граждани на…

Променено работно време на отдел „МДТ“

Във връзка с годишно облагане на данък МПС за 2024г. община „Родопи“ уведомява, че отдел „Местни данъци и такси“ няма да работи с граждани на 09.01.2024г. /вторник/ от 13.00ч. до…

Предложение на Община „Родопи“ за определяне на размера на такса битови отпадъци за 2024г.

Във връзка с предстоящо предложение на Община „Родопи“ до Общински съвет „Родопи“ за вземане на решение за определяне на размера на такса битови отпадъци за 2024г., очакваме Вашите писмени предложения…

Срокове за подаване на декларации за облагане според количеството битови отпадъци и за освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци за 2024г.

От 16.10.2023г. до 15.11.2023г. се подават декларации – Приложение №14 за облагане според количеството битов отпадък и считано от 15.11.2023г. до 31.12.2023г. се подава Приложение №16 за освобождаване от заплащане…

Вид на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, граници на районите и честота на сметоизвозването за 2024г.

Заповед на Кмета на община“Родопи“ относно конкретизирането на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, границите на районите и честотата на сметоизвозването за 2024г.

Временни затруднения при обслужването в „МДТ“ – Родопи на 16.06.2023г.

Община „Родопи“ уведомява гражданите, че на 16.06.2023 год. /петък/ ще се извършват строително монтажни работи пред сградата, в която се помещава отдел „Местни данъци и такси“ на ул.“Скайлер“ 7, поради…

Временни затруднения при обслужването в „МДТ“ – Родопи на 08.06.2023г.

Община „Родопи“ уведомява гражданите, че на 08.06.2023 год. /четвъртък/ ще се извършват строително монтажни работи пред сградата, в която се помещава отдел „Местни данъци и такси“ на ул.“Скайлер“ 7, поради…

Променено работно време на отдел „МДТ“

Във връзка с годишно облагане на данък МПС, данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2023г. община „Родопи“ уведомява, че отдел „Местни данъци и такси“ няма да работи с…