Постоянни комисии

1. ПК по бюджет и финанси:

Състав:

 • Председател: Боряна Бръзкова
 • Зам.-председател: Веселина Михайлова

Членове:

 • Кера Тошева
 • Гюлджан Дурмушали
 • Йордан Бакалов
 • Кирил Гавараилов
 • Лидия Гимишева

2. ПК по общинска собственост, приватизация и инвестиции:

Състав:

 • Председател: Ренгинар Мустафова
 • Зам.-председател: Боряна Бръзкова

Членове:

 • Гюлджан Дурмушали
 • Иван Стоилов
 • Христо Седмаков
 • Ангел Рахов
 • Ангел Драганов

3. ПК по законност, нормативна уредба, контрол по изпълнение на решенията, следприватизационен контрол и местно самоуправление:

Състав:

 • Председател: Валентина Хаджиева
 • Зам.-председател: Пламен Кабаков

Членове:

 • Расим Мухтар
 • Йордан Бакалов
 • Галина Вълева
 • Веска Вълчанова
 • Венцислав Дзивков

4. ПК по устройство на територията, селищна и пътна мрежа и благоустрояване:

Състав:

 • Председател: Николай Гачев
 • Зам.-председател: Иван Стоилов

Членове:

 • Илина Вутова
 • Расим Мухтар
 • Христо Седмаков
 • Венцислав Дзивков
 • Лидия Гимишева

5. ПК по екология, опазване на околната среда, комунални дейности (транспорт, сметосъбиране и чистота), земеделие и гори:

Състав:

 • Председател: Йордан Божков
 • Зам.-председател: Димитър Талев

Членове:

 • Рефик Мухтаров
 • Илия Илиев
 • Георги Кръстев
 • Лидия Гимишева
 • Пламен Кабаков

6. ПК по образование, култура, вероизповедание, наименования, работа с деца, младежки дейности и спорт:

Състав:

 • Председател: Кремена Цанкова
 • Зам.-председател: Илина Вутова

Членове:

 • Пламен Кабаков
 • Величка Стоичкова
 • Ангел Рахов
 • Кера Тошева
 • Расим Мухтар

7. ПК по социална политика и здравеопазване:

Състав:

 • Председател: Рефик Мухтаров
 • Зам.-председател: Красимир Кирев

Членове:

 • Веселина Михайлова
 • Кера Тошева
 • Галина Вълева
 • Веска Вълчанова
 • Валентина Хаджиева

8. ПК по европейска политика, стратегии, програми, сътрудничество с други общини, работа с НПО и МИГ, туризъм:

Състав:

 • Председател: Ангел Рахов
 • Зам.-председател: Кремена Цанкова

Членове:

 • Николай Гачев
 • Илина Вутова
 • Красимир Кирев
 • Кирил Гавраилов
 • Георги Кръстев

9. ПК за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

Състав:

 • Председател: Христо Седмаков
 • Зам.-председател: Ренгинар Мустафова

Членове:

 • Йордан Божков
 • Димитър Талев
 • Ангел Драганов
 • Илия Илиев
 • Рефик Мухтаров

10. ПК по финансово подпомагане на семейства, лица и двойки с репродуктивни проблеми

Състав:

 • Председател: Красимир Кирев
 • Зам.-председател: Николай Гачев

Членове:

 • Величка Стоичкова
 • Боряна Бръзкова
 • Веселина Михайлова
 • Йордан Бакалов
 • Кремена Цанкова