Постоянни комисии

1. ПК по бюджет и финанси:

Състав:

 • Председател: Боряна Бръзкова
 • Зам.-председател: Ангел Рахов

Членове:

 • Боряна Бръзкова
 • Радослав Насков
 • Жулиета Костова
 • Мария Иванова
 • Ангел Рахов
 • Сами Сами
 • Мария Пашова

2. ПК по общинска собственост, приватизация и инвестиции:

Състав:

 • Председател: Жулиета Костова
 • Зам.-председател: Боряна Бръзкова

Членове:

 • Жулиета Костова
 • Боряна Бръзкова
 • Николай Гачев
 • Васко Герзилов
 • Емил Иванов
 • Ангел Рахов
 • Мария Пашова

3. ПК по законност, нормативна уредба, контрол по изпълнение на решенията, следприватизационен контрол и местно самоуправление:

Състав:

 • Председател: Щерю Царев
 • Зам.-председател: Симеон Симеонов

Членове:

 • Щерю Царев
 • Симеон Симеонов
 • Борис Христев
 • Анелия Уланова
 • Красимир Кирев
 • Ангел Рахов
 • Запрян Янков

4. ПК по устройство на територията, селищна и пътна мрежа и благоустрояване:

Състав:

 • Председател: Николай Гачев
 • Зам.-председател: Щерю Царев

Членове:

 • Николай Гачев
 • Щерю Царев
 • Симеон Симеонов
 • Стоил Тошев
 • Мария Кичукова
 • Емил Иванов
 • Румяна Иванова

5. ПК по екология, опазване на околната среда, комунални дейности (транспорт, сметосъбиране и чистота), земеделие и гори:

Състав:

 • Председател: Стоил Тошев
 • Зам.-председател: Симеон Симеонов

Членове:

 • Симеон Симеонов
 • Стоил Тошев
 • Борис Христев
 • Неази Таир
 • Димитър Воденичаров
 • Мария Пашова
 • Румяна Иванова

6. ПК по образование, култура, вероизповедание, наименования, работа с деца, младежки дейности и спорт:

Състав:

 • Председател: Васко Герзилов
 • Зам.-председател: Румяна Иванова

Членове:

 • Васко Герзилов
 • Румяна Иванова
 • Димка Шопова
 • Емил Иванов
 • Радослав Насков
 • Кирил Гавраилов
 • Георги Цанков

7. ПК по социална политика и здравеопазване:

Състав:

 • Председател: Мария Иванова
 • Зам.-председател: Димка Шопова

Членове:

 • Мария Иванова
 • Димка Шопова
 • Димитър Воденичаров
 • Неази Таир
 • Красимир Кирев
 • Пламен Спасов
 • Запрян Янков

8. ПК по европейска политика, стратегии, програми, сътрудничество с други общини, работа с НПО и МИГ, туризъм:

Състав:

 • Председател: Радослав Насков
 • Зам.-председател: Мария Иванова

Членове:

 • Радослав Насков
 • Мария Иванова
 • Жулиета Костова
 • Сами Сами
 • Димка Шопова
 • Димитър Воденичаров
 • Мария Кичукова

9. ПК за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

Състав:

 • Председател: Борис Христев
 • Зам.-председател: Щерю Царев

Членове:

 • Борис Христев
 • Щерю Царев
 • Анелия Уланова
 • Стоил Тошев
 • Даниела Кузманова
 • Кирил Гавраилов
 • Иван Шопов

10. ПК по финансово подпомагане на семейства, лица и двойки с репродуктивни проблеми

Състав:

 • Председател: Кирил Гавраилов
 • Зам.-председател: Боряна Бръзкова

Членове:

 • Кирил Гавраилов
 • Боряна Бръзкова
 • Иван Шопов
 • Даниела Кузманова
 • Анелия Уланова
 • Лидия Гимишева
 • Георги Цанков