Транспорт

Автогара Родопи

Транспортните комуникации на територията на Община „Родопи“ се осъществяват с автобусен превоз. Чрез осъществяване на строг контрол при изпълнение на договорните задължения и непрекъснато повишаване изискванията към фирмите превозвачи Общината се стреми да осигури качествено обслужване на населението.

Информация за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилният транспорт за 2023г.

27 Март 2024г.

В изпълнение на разпоредбата на чл.71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилният транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, Кмета на Община „Родопи“ предоставя отчет за 2023г.


Информация за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилният транспорт за 2022г.

31 Март 2023г.

В изпълнение на разпоредбата на чл.71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилният транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, Кмета на Община „Родопи“ предоставя отчет за 2022г.


Информация за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилният транспорт за 2021г.

21 Март 2022г.

В изпълнение на разпоредбата на чл.71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилният транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, Кмета на Община „Родопи“ предоставя отчет за 2021г.