Транспорт

Автогара Родопи

Транспортните комуникации на територията на Общината се осъществяват предимно с автобусен превоз, извършван от “Хеброс БУС” ООД и “Родопи авто 2007” ООД. Чрез осъществяване на строг контрол при изпълнение на договорните задължения и непрекъснато повишаване изискванията към фирмите превозвачи Общината се стреми да осигури качествено обслужване на населението.