Телефонен указател

ДЕЛОВОДСТВО

032 / 604-137;  032 / 604-156

delovodstvo@rodopi.bg


МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

032 / 604-115;  032/ 604-141

mdt@rodopi.bg


АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНА “РОДОПИ”

ДлъжностИме и фамилияЕтаж / Стая №Служебен телефон
КМЕТПавел Михайлов3/26, 3/27604-100
Зам.кметЕмилия Иванова3/24604-100
Зам.кметНеази Таир3/28604-103
Зам.кметБорислав Инчев3/31604-150
СекретарИванка Петкова3/23604-106
    
Председател ОбСГеорги Цанков2/13604-126
Зам.председател ОбСИлина Вутова2/13604-113
Зам.председател ОбСВалентина Хаджиева2/13604-113
Зам.председател ОбСГюлджан Дурмушали2/13604-113
    
ССИ и ОМПНиколай Кискинов4/46604-123
Гл.експерт „Протокол и връзки с обществеността“Йорданка Гологанова3/23604-106
Гл.специалист „Протокол“Мария Бистрева3/25604-100
Финансов контрольорАнтоанета Калинова4/35604-129
Дежурни  604-139
Информация 604-147
Дирекция „Инвестиционна политика“
Директор Дирекция „ИП“   
Отдел “Правен“
Н-к отдел „Правен“ и Гл.юрисконсултЯнита Иванова-Илиева 604-149
Гл.юрисконсултЮлиян Карабов 604-102
Гл.юрисконсултСевдалина Цветкова 604-102
Гл.юрисконсултРадостин Семерджиев 604-107
ЮрисконсултМоника Сали 604-107
Специалист „Правен“Лина Москова604-102
Отдел ”Координации и проекти”
Н-к отдел „КП“Диана Димитрова 0888303993 
Гл.експерт “КП”Снежана Стоилова 0888303993
Мл.експерт “КП”Магдалина Стоянова 0888303993
Мл.експерт “КП”Златомир Дьовленски 0888303993
Мл.експерт “КП”Милена Милушева4/37604-145
Отдел ”Общинска собственост, екология и горско стопанство”
Н-к отдел „ОСЕГС“Ивайло Иванов 604-149
Гл.експерт “ОС“Росица Минчева 604-120
Ст.експерт ”Актуване, ТО и регистри собственост“Нели Табакова 604-120
Гл.експерт “Управление на ОС“Мира Пироева 604-120 
Мл.експерт „ОС“Петя Янчева 604-120
Гл.експерт “Екология“Светослав  Димов4/38604-127
Гл.експерт “Екология“Милена Герзилова4/38604-127
Гл.експерт „Лесовъд“Стефан Бечев4/38604-127
Горски стражарМирчо Аврамов 0884 619 747
Дирекция “Финанси и счетоводство“
Директор Дирекция “ФС“ и Гл.финансистИвелина Стефанова2/20604-118
Отдел “Счетоводство“
Н-к отдел „Счетоводство“ и Гл.счетоводителПенка Димитрова2/19604-160
Гл.експерт ”Счетоводство”Лина Златарева2/21604-136
Гл.експерт ”Счетоводство”Елена Дафова2/18604-151
Гл.експерт ”Счетоводство”Лалю Бичев2/22604-143
Гл.експерт ”Счетоводство и МПП”Силвия Бръзкова2/22604-143
Ст.експерт ”Счетоводство”Теодора Кехайова2/21604-136
Мл.експерт ”Счетоводство”Нина Йорданова2/12604-114
Ст.счетоводителЕленка Димитрова2/18604-122
СчетоводителДимитър Михайлов2/18604-151
СчетоводителМими Георгиева2/22604-143
Главен специалист Счетоводство и КасиерМариана Дербатова2/12604-114
Отдел“Бюджет и финанси“
Н-к отдел „БФ““Цвета Шишкова2/16604-105
Гл.експерт „БФА“Албена Полизова2/16604-175
Гл.експерт „ЧР“Василка Горева4/41604-125
Мл.експерт „ЧР и ФА“Цветана Спасова4/41604-125
Специалист „БФА“Витка Калчева2/16604-157
Отдел“Местни данъци и такси“
Н-к отдел „МДТ“Тодор Запрянов2/3604-116
Гл.специалист „Прием обработка на документи“Деляна Бинева1/1604-115
Гл.инспектор “Ревизии и контрол“Теодора Първанова-Гергинова2/1604-140
Гл.инспектор “Ревизии и контрол“Екатерина Михайлова2/1604-140
Гл.специалист “Прием и обработка“Йорданка Григорова1/2604-141
Гл.специалист “Прием и обработка“Мария Тонова1/2604-141
Гл.инспектор „Прием и обработка“Райна Пампорова1/2604-141
Гл.инспектор „Прием и обработка“Петя Николова-Василева1/1604-115
Счетоводител „МДТ“Атанаска Димова2/2604-119
Дирекция ”Устройство на територията”
Директор Дирекция „УТ“ и Гл.архитектарх.Атанас Недевски1/7604-132
Отдел “Кадастър, регулации и извънселищни територии”
Н-к отдел ”КРИТ”инж.Милена Диварова1/10604-138
Гл.експерт „КРИТ”инж.Диляна Аврейска1/6604-161
Ст.специалист ”Планопазене”Радостина Герчева1/6604-135
Ст.експерт „КРИТ и ЕСУТ“инж.Радославка Атанасова1/6604-135
Ст.експерт „КРИТ“инж.Росица Дюлгерова1/6604-154
Гл.специалист „КРИТ“инж.Петя Гарова1/6604-161
Ст.специалист ”КРИТ”Иванка Ръжева1/6604-135
Мл.експерт „КРИТ“инж.Емилия Караминчева1/3604-110
Ст.специалист ”КРИТ”Мая Папалова1/6604-135
Ст.специалист ”КРИТ”инж.Ивелина Юрукова1/6604-154
Мл.експерт „КРИТ“Мария Танчева1/10604-138
Ст.специалист ”КРИТ”Мариана Бичова1/3604-110
Отдел ”Инвестиционна политика и строителство”
Н-к отдел ”ИПС”арх.Естер Щерева2/17604-131
Гл.експерт ”ВиК”инж.Александър Попов2/17604-131
Гл.експерт ”ВиК”инж.Росица Влахова2/17604-131
Гл.инженеринж.Росица Стефанова2/17604-144
Гл.експерт ”КС”инж.Гергана Попова4/37604-128
Гл.експерт ”Одобр. инв. проекти”арх.Димитър Шишков1/3604-110
Ст.експерт „Инвестиционни проекти и ЕСУТ“инж.Величка Стоянова1/7604-133
Гл.експерт „Инвестиционни проекти и УВЕ“Нели Христова1/8604-134
Гл.експерт „Инвестиционни проекти и архив“инж.Емилия Златанова1/8604-134
Отдел  “Контрол по устройство на териториите и строителството“
Н-к отдел ”КУТС” 1/4604-111
Гл.експерт “КС“Нели Ангелова1/4604-111
Гл.специалист “КС“Петрунка Стайкова1/4604-155
Ст.специалист “КС“ 1/4604-155
Ст.специалист “КС“Бистра Стайкова1/8604-134
Отдел  “Капитално строителство и инженерна инфраструктура“
Н-к отдел ”КСИИ”инж.Радион Николов4/37604-128
Отдел “Образование, социални дейности, култура, спорт и туризъм“
Н-к отдел „ОСДКСТ“Таня Такева2/33604-121
Секретар МКБППМНЖулиета Калапанкова4/37604-145
Гл.експерт „Социални дейности и здравеопазване“Гергана Власева2/33604-121
Ст.експерт “ОК“Елена Стоянова2/29604-148
Мл.експерт „Спорт и туризъм“Радослав Чотров2/33604-121
Мл.експерт „ОК“Магдалена Гинова2/29604-148
Отдел ”Регистрация и гражданско състояние”
Н-к отдел „РГС“инж.Живка Китева3/32604-109
Мл.експерт „РГС“Гергана Димова3/32604-153
Отдел ”Административно информационно обслужване и услуги”
Н-к отдел „АИОУ“Йорданка Златкова 604-149
Гл.експерт ”Инф.технологии”инж.Пламен Апостолов3/34604-146
Гл.експерт “Обслужване ОбС“Ива Кацарова2/13604-126
Мл.експерт „Обслужване ОбС“Дарина Гушкова2/13604-113
Мл.експерт „АИОУ“Атанаска Онова1/2604-156
Ст.специалист „АИОУ“Илиана Тачева1/2604-137
Ст.специалист „АИОУ“Христина Жукова1/2604-137
    
Хигиенистки  604-124
Звено „Материално-техническо обслужване“
Гл.специалист „МТС и шофьор“Васил Василев1/6604-108
АДМИНИСТРАЦИЯ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА “РОДОПИ”
ДлъжностИме и фамилияGSMСлуж. телефон
с. Белащица
КметКостадин Николов0882 648227 
Мл.експерт „АИОУ“Ивелина Гавазова 03100/22-66
Мл.експерт „РГС“Васка Иванова 03100/22-66
с. Бойково
Кметски наместникИван Пачеджиев0882 998620 
с. Браниполе
КметДаниела Стоилова0882 998611 
Гл.специалист „АИОУ“Неше Кърмаджиева0884 34993903113/99-39
Мл.експерт „РГС“Ирина Пампорова 03113/99-39
с. Брестник
КметАтанас Шопов0885 502305 
Мл.експерт „АИОУ“Йорданка Цанкова 03114/22-21
Мл.експерт „РГС“Елена Тодорова 03114/22-21
с. Брестовица
КметЛюбен Радев0882 998612 
Мл.експерт „АИОУ“Нели Велкова 03142/22-33
Гл.специалист „РГС“Росица Попова 03142/22-33
с. Дедово
Кметски наместникИван Арамазов0882 998623 
с. Златитрап
КметАнелия Уланова0882 998613 
Мл.експерт „АИОУ“Илияна Дончева-Маринова 03128/25-55
Гл.специалист „РГС“Венета Вълкова 03128/25-55
с. Извор
Кметски наместникДимитър Кръстанов  
с. Кадиево
КметЛиляна Петрова0885 502308 
Мл.експерт „АИОУ“Тинка Цанкова 03140/12-28
Мл.експерт „РГС“Виолета Милушева 03140/12-28
с. Крумово
КметРумяна Самоковарева0882 998614     
Мл.експерт „АИОУ“Юлия Атанасова 03116/20-21
Мл.експерт „РГС“Даниела Илиева 03116/20-29
с. Лилково
Кметски наместникРумен Димитров0884 71919703109/24-00
с. Марково
КметДесислава Терзиева0886 000805 
Мл.експерт „АИОУ“Десислава Амброзова 03112/20-10
Мл.експерт „АИОУ“Гергана Георгиева 03112/20-10
Гл.специалист „РГС“Васка Запрянова 03112/22-65
с. Оризари
КметЙордан Тотев0882 998619 
Мл.експерт „АИОУ“Зоя Моллова 03100/22-77
с. Първенец
КметРенета Плевнелиева0884 000963 
Гл.специалист „Данъчно обслужване и архив“Олга Цветанова 03111/23-38
Мл.експерт „АИОУ“Сийка Дочева 03111/23-38
Мл.експерт „РГС“Веселина Петрова-Шишкова 03111/23-38
с. Ситово
Кметски наместникВиделина Скръчкова0882 65607603109/23-00
с. Скобелево
Кметски наместникПетко Петков0882 998617 
с. Устина
КметНели Бундева0884 000806 
Специалист „АИОУ“Румяна Златанова 03145/20-10
Мл.експерт „РГС“Райна Стефанова 03145/20-39
с. Храбрино
Кмет       Ангел Чобанов0888 963731 
Мл.експерт „АИОУ“Бистра Начева 03120/99-29
с. Цалапица
КметИвайло Данаилов0884 155272 
Ст.експерт „АИОУ“Божидарка Вълчева 03149/22-51
Гл.специалист „АИОУ“Запрянка Дочева 03149/22-51
Мл.експерт „РГС“Румяна Бръскова 03149/22-53
с. Ягодово
КметДимитър Дишев0888 974356 
Мл.експерт „АИОУ“Галя Аргирова 03104/99-04
Мл.експерт „РГС“Златка Алексиева 03104/99-04
Мл.експерт „РГС“Велиана Митрова 03104/99-04
ДЕТСКИ ГРАДИНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА “РОДОПИ”
Детска градинаИме и фамилияДлъжностGSM
ДГ БелащицаЛидия ГориноваДиректор0882 898 200
ДГ ЯгодовоВеселина МурджеваДиректор0882 898 202
ДГ БраниполеКрасимира УзуноваДиректор0882 898 203
ДГ УстинаНадежда КлинчеваДиректор0882 898 204
ДГ КадиевоСнежана ДафовскаДиректор0882 898 205
ДГ КрумовоДиана Младенова-НайденоваДиректор0882 898 206
ДГ БрестовицаЗдравка МерджановаДиректор0882 898 207
ДГ ЗлатитрапСнежана ДафовскаДиректор0882 898 208
ДГ МарковоИванка БогоеваДиректор0882 898 209
ДГ ПървенецМария ЗапряноваДиректор0882 898 210
ДГ ЦалапицаДесислава МалиноваДиректор0882 898 211
ДГ БрестникЗлатка АтанасоваДиректор0882 898 212