Телефонен указател

ДЕЛОВОДСТВО

032 604137 ;  032 604156

delovodstvo@rodopi.bg


МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

032 604115 ;  032 604141

mdt@rodopi.bg


АДМИНИСТРАЦИЯ

ДлъжностИме и фамилияЕтаж / Стая №Служебен телефон
КМЕТПавел Михайлов3/26032 604100
Зам.кметЕмилия Иванова3/24032 604100
Зам.кмет-образованиеРадка Караилиева3/30032 604150
СекретарИванка Петкова3/23032 604106
Председател ОбСВладимир Маринов2/13032 604126
ССИ и ОМПНиколай Кискинов4/46032 604123
Гл.експерт „Протокол и връзки с обществеността“Йорданка Гологанова3/23032 604106
Гл.специалист „Протокол“3/25032 604100
Финансов контрольорАнтоанета Калинова4/34032 604129
Дежурни  032 604139
Информация 032 604147
Дирекция „Инвестиционна политика“
Отдел “Правен“
Н-к отдел „Правен“ и Гл.юрисконсултЯнита Иванова-Илиева 032 604149
Служебен мобилен телефонЮристи0882954425
Гл.юрисконсултЮлиян Карабов 032 604102
Гл.юрисконсултРадостин Семерджиев 032 604102
Ст.юрисконсултМоника Сали 032 604102
СпециалистЛина Москова032 604102
Отдел ”Координации и проекти”
Н-к отдел „КП“Диана Димитрова  0888303993 
Мл.експерт “КП”Златомир Дьовленски0888303993
Гл.експерт “Инв. контрол”Мария Кутева4/47032 604130
Мл.експерт “КП”Радина Бялкова4/47032 604130
Отдел ”Общинска собственост, екология и горско стопанство”
Н-к отдел „ОСЕГС“Ивайло Иванов 032 604149
Гл.експерт “ОС“Росица Минчева 032 604120
Ст.експерт ”Актуване, ТО и регистри собственост“Нели Табакова 032 604120
Гл.експерт “Управление на ОС“Мира Пироева 032 604120 
Мл.експерт „ОС“Петя Янчева 032 604120
Гл.експерт “Екология“Светослав  Димов4/38032 604127
Гл.експерт “Екология“Милена Герзилова4/38032 604127
Гл.експерт „Лесовъд“4/38032 604127
Горски стражарМирчо Аврамов 0884619747
Дирекция “Финанси и счетоводство“
Директор Дирекция “ФС“ и Гл.финансистИвелина Стефанова2/20032 604118
Отдел “Счетоводство“
Н-к отдел „Счетоводство“ и Гл.счетоводителПенка Димитрова2/19032 604160
Гл.експерт ”Счетоводство”Лина Златарева2/21032 604136
Гл.експерт ”Счетоводство”Елена Дафова2/18032 604151
Гл.експерт ”Счетоводство”Мария Козарева2/22032 604143
Гл.експерт ”Счетоводство”Силвия Бръзкова2/22032 604143
Ст.експерт ”Счетоводство”Теодора Кехайова4/47032 604 130
Ст.експерт ”Счетоводство”Марина Янева2/18032 604122
Мл.експерт ”Счетоводство”Нина Йорданова2/12032 604114
СчетоводителДимитър Михайлов2/18032 604151
СчетоводителМими Георгиева2/22032 604143
Главен специалист „Счетоводство и касиер“Мариана Дербатова2/12032 604114
Отдел“Бюджет и финанси“
Н-к отдел „БФ““Цвета Шишкова2/16032 604105
Гл.експерт „БФА“Албена Полизова2/16032 604175
Гл.експерт „ЧР“Василка Горева4/41032 604125
Гл.експерт „БФА“Диляна Ташева2/16032 604157
Специалист „БФА“Вива Калчева2/16032 604157
Специалист „БФА“Велина Георгиева2/16032 604175
Отдел“Местни данъци и такси“
Н-к отдел „МДТ“Тодор Запрянов6032 604116
Гл.специалист „Прием обработка на документи“Деляна Бинева1032 604115
Гл.инспектор “Ревизии и контрол“Теодора Първанова-Гергинова4032 604140
Гл.инспектор “Ревизии и контрол“Екатерина Михайлова4032 604140
Гл.специалист “Прием и обработка“Йорданка Григорова5032 604119
Гл.специалист “Прием и обработка“Мария Тонова2032 604141
Гл.инспектор „Прием и обработка“Райна Пампорова2032 604141
Счетоводител „МДТ“Атанаска Димова5032 604119
Касиер-счетоводител „МДТ“Мария Бистрева1032 604115
Дирекция ”Устройство на територията”
Директор Дирекция „УТ“ и Гл.архитектарх.Атанас Недевски1/7032 604132
Отдел “Кадастър, регулации и извънселищни територии”
Н-к отдел ”КРИТ”инж.Милена Диварова1/10032 604138
Гл.експерт „КРИТ”инж.Диляна Аврейска1/6032 604161
Ст.специалист ”Планопазене”Радостина Герчева1/6032 604135
Ст.експерт „КРИТ и ЕСУТ“инж.Радославка Атанасова1/6032 604135
Гл.експерт „КРИТ“инж.Росица Дюлгерова1/6032 604154
Гл.специалист „КРИТ“инж.Петя Гарова1/6032 604161
Ст.специалист ”КРИТ”Богданка Вангелова1/3032 604110
Ст.експерт „КРИТ“инж.Емилия Караминчева1/10032 604138
Ст.експерт „КРИТ“Велина Карова1/6032 604135
Ст.специалист ”КРИТ”Мая Папалова1/6032 604154
Ст.специалист ”КРИТ”Даниела Дамянова1/6032 604161
Гл.експерт „ОИП“арх.Росица Гаджева1/3032 604110
Мл.експерт „КРИТ“Мариана Бичова1/3032 604110
Отдел ”Инвестиционна политика и строителство”
Н-к отдел ”ИПС”арх.Естер Щерева2/17032 604131
Гл.експерт ”ВиК”инж.Александър Попов2/17032 604131
Гл.експерт ”ВиК”инж.Росица Влахова2/17032 604131
Гл.инженеринж.Росица Стефанова2/17032 604144
Гл.експерт ”Одобр. инв. проекти”арх.Димитър Шишков
Ст.експерт „Инвестиционни проекти и ЕСУТ“инж.Величка Стоянова1/7032 604133
Гл.експерт „Инвестиционни проекти и УВЕ“Нели Христова1/8032 604134
Гл.експерт „Инвестиционни проекти и архив“инж.Емилия Златанова1/8032 604134
Гл.специалист “Инв.проекти“Бистра Стайкова1/8032 604134
Отдел  “Контрол по устройство на териториите и строителството“
Н-к отдел ”КУТС”инж.Нели Ангелова1/4032 604111
Ст.специалист “КС“Даниела Смиленова1/4032 604111
Гл.специалист “КС“Румяна Христодулова1/4032 604155
Гл.специалист “КС“Антоанета Маринчешка1/4032 604155
Отдел  “Капитално строителство и инженерна инфраструктура“
Н-к отдел ”КСИИ”инж.Гергана Попова4/36032 604145
Гл.експерт ”КС”инж.Златка Седмакова4/36032 604145
Гл.експерт ”КС”Даниела Недялкова4/36032 604145
Отдел “Образование, социални дейности, култура, спорт и туризъм“
Н-к отдел „ОСДКСТ“Радосвета Бочукова3/32032 604121
Секретар МКБППМНЖулиета Калапанкова
Гл.експерт „Социални дейности и здравеопазване“Лиляна Кренчева3/28032 604148
Ст.експерт “ОК“Елена Стоянова3/28032 604148
Отдел ”Регистрация и гражданско състояние”
Н-к отдел „РГС“инж.Живка Китева3/31032 604109
Мл.експерт „РГС“Гергана Димова3/31032 604153
Отдел ”Административно информационно обслужване и услуги”
Н-к отдел „АИОУ“Йорданка Златкова 032 604149
Гл.експерт ”Инф.технологии”инж.Пламен Апостолов3/33032 604146
Ст.експерт „АИОУ“Цветана Спасова1/2032 604137
Ст.експерт „АИОУ“Тинка Иванчева1/2032 604156
Ст.специалист „АИОУ“Илиана Тачева1/2032 604156
Ст.специалист „АИОУ“Ани Петракова1/2032 604137
Звено “ По чл.29а от ЗМСМА“
Гл.експерт “Обслужване ОбС“Христина Жукова2/13032 604126
Мл.експерт “Обслужване ОбС“Боряна Младенова2/13032 604113
Звено „Материално-техническо обслужване“
Снабдител и шофьорВасил Василев3032 604108
Хигиенистки032 604124

АДМИНИСТРАЦИЯ В КМЕТСТВА

КметствоДлъжностИме и фамилияМобилен телефонСтационарен телефон
с.БелащицаКметТрендафил Бакалов0888702138 
Мл.експерт „АИОУ“Мария Даскалова 03100 2266
Мл.експерт „РГС“Васка Иванова 03100 2266

с.БойковоКметски наместникИван Пачеджиев0882998620 

с.БраниполеКметДаниела Стоилова0888845088 
Гл.специалист „АИОУ“Неше Кърмаджиева088434993903113 9939
Мл.експерт „РГС“Ирина Пампорова 03113 9939

с.БрестникКметКръстю Чунчуков 
Мл.експерт „АИОУ“Йорданка Цанкова 03114 2221
Мл.експерт „РГС“Елена Тодорова 03114 2221

с.БрестовицаКметМария Манолова 
Мл.експерт „АИОУ“ 03142 2233
Мл.експерт „РГС“Росица Попова 03142 2233

с.ДедовоКметски наместникАтанас Сталев 

с.ЗлатитрапКметСветослава Томова 
Мл.експерт „АИОУ“Илияна Дончева-Маринова 03128 2555
Гл.специалист „РГС“Венета Вълкова 03128 2555

с.ИзворКметски наместник  

с.КадиевоКметЛиляна Петрова0885502308 
Мл.експерт „АИОУ“Тинка Цанкова 03140 1228
Мл.експерт „РГС“Виолета Милушева 03140 1228

с.КрумовоКметСтоян Минчев0882998614     
Мл.експерт „АИОУ“Златка Драганова 03116 2021
Мл.експерт „РГС“Даниела Илиева 03116 2029

с.ЛилковоКметски наместникКарамфила Петкова088471919703109 2400

с.МарковоКметДесислава Терзиева0886000805 
Ст.експерт „АИОУ“Десислава Амброзова 03112 2010
Ст.експерт „РГС“Гергана Георгиева 03112 2265

с.ОризариКметЙордан Тотев0882998619 
Мл.експерт „АИОУ“Зоя Моллова 03100 2277

с.ПървенецКметРенета Плевнелиева0884000963 
Гл.специалист „Данъчно обслужване и архив“Олга Цветанова 03111 2338
Мл.експерт „АИОУ“Величка Митева 03111 2338
Мл.експерт „РГС“Веселина Петрова-Шишкова 03111 2338

с.СитовоКметски наместник03109 2300

с.СкобелевоКметски наместникРосен Ангелов 

с.УстинаКметРенгинар Мустафова 
Специалист „АИОУ“Румяна Златанова 03145 2010
Гл.специалистЙорданка Гицова03145 2010
Мл.експерт „РГС“Райна Стефанова 03145 2039

с.ХрабриноКмет       Димитър Кръстанов 
Мл.експерт „АИОУ“Бистра Начева 03120 9929

с.ЦалапицаКметИвайло Данаилов0884155272 
Ст.експерт „АИОУ“Божидарка Вълчева 03149 2251
Гл.специалистЗапрянка Дочева 03149 2251
Мл.експерт „РГС“Румяна Бръскова 03149 2253

с.ЯгодовоКметДимитър Дишев0888974356 
Мл.експерт „АИОУ“Галя Аргирова 03104 9904
Мл.експерт „РГС“Велиана Митрова 03104 9904

АДМИНИСТРАЦИЯ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Детска градинаДлъжностИме и фамилияМобилен телефон
ДГ„Ралица“ – с.БелащицаДиректорЛидия Горинова0882898200
ДГ„Пролет“ – с.ЯгодовоДиректорВеселина Мурджева0882898202
ДГ„Синчец“ – с.БраниполеДиректорКрасимира Узунова0882898203
ДГ„Родина“ – с.УстинаДиректорНадежда Клинчева0882898204
ДГ„Първи юни“ – II сграда – с.Кадиево0882898205
ДГ„Снежанка“ – с.КрумовоДиректорДиана Младенова-Найденова0882898206
ДГ„Първи юни“ – с.БрестовицаДиректорЗдравка Мерджанова0882898207
ДГ„Първи юни“ – I сграда – с.ЗлатитрапДиректорСнежана Дафовска0882898208
ДГ„Веселушка“ – с.МарковоДиректорИванка Богоева0882898209
ДГ„Пролет“ – с.ПървенецДиректорМария Запрянова0882898210
ДГ„Пролет“ – с.ЦалапицаДиректорДесислава Малинова0882898211
ДГ„Надежда“ – с.БрестникДиректорЗлатка Атанасова0882898212