ПОКАНА до жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Отчета на Бюджет 2021г. на Община Родопи

ПОКАНА от Председателя на общинския съвет €žРодопи €- област Пловдив €“ Георги Цанков: На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.32, ал.4 от Наредба за условията и…

ПОКАНА до жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Отчета на Бюджет 2020г. на Община Родопи

ПОКАНА от Председателя на общинския съвет €žРодопи €- област Пловдив €“ Георги Цанков: На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.32, ал.4 от Наредба за условията и…

Решение на ОбС-Родопи относно противопоставяне на възобновяването на спряната кариерна дейност в с.Белащица

Решение № 4, прието с Протокол № 01 от 27.01.2021г. относно Докладна записка с вх. № 53-565-1/27.1.2021г. във връзка с изразяване на съгласие относно позиция, изразена в Докладна записка с…

ПОКАНА до жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Отчета на Бюджет 2019г. на Община Родопи

ПОКАНА от Председателя на общинския съвет €žРодопи €- област Пловдив €“ Георги Цанков: На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.32, ал.4 от Наредба за условията и…

Отчет за дейността на ОбС„Родопи“ и работата на неговите комисии за периода 01.07.2019г. – 31.12.2019г.

Докладна записка с вх. № ОбС-94Г-334-17/13.4.2020г. относно отчет за дейността на общински съвет „Родопи“ и работата на неговите комисии за периода 01.07.2019г. – 31.12.2019г.: [Решение], [Отчет]

Предложение за отпадане /изключване/ на имот в землището на с.Брестовица, общ.”Родопи”, обл.Пловдив, включен в списъци с имоти по Предложение от Началника на ОСЗ-Родопи до ОбС „Родопи” за обезщетяване на правоимащи собственици или техните наследници

Решение №80, прието с Протокол №03/20.3.2020г. относно  Докладна записка с вх. №92-ОбС-27/13.1.2020г. относно Писмо с Вх.№92-ОбС-27/18.09.2019г. от Началника на ОСЗ–Родопи относно предложение за отпадане /изключване/ на имот в землището на…

Декларация на ОбС „Родопи“ относно изразяване на категорично несъгласие и възражение срещу осъществяване на евентуални незаконосъобразни дейности за търсене и проучване или за проучване, съответно дейности за добив на подземни богатства в землището на с.Първенец, включително бъдещи такива, осъществявани на територията на община „Родопи”

[05 Февруари 2020] Декларация на Общински съвет „Родопи“ относно изразяване на категорично несъгласие и възражение срещу осъществяване на евентуални незаконосъобразни дейности за търсене и проучване или за проучване, съответно дейности…

Заповед на Областния управител на област Пловдив за свикване на първо заседание на новоизбрания Общински съвет „Родопи“ в Заседателната зала на Община „Родопи“

Заповед на Областния управител на област Пловдив за свикване на първо заседание на новоизбрания Общински съвет „Родопи“ на  07.11.2019г. /четвъртък/ от 10.00ч., в гр.Пловдив, в Заседателната зала на Община „Родопи“…