Набиране на доброволци за „Родопи 112“

Община „Родопи“ набира доброволци за участие в Доброволно формирование „Родопи 112“ за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Съобщение до Венета Караджова

Съобщение до Венета Караджова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Автоцентър – автокъща, склад и офис за извършване на покупко-продажба на употребявани автомобили“…

Съобщение до Венцислав Минчев

Съобщение до Венцислав Минчев за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно застрояване“ в землището на с.Марково, местност „Пичковец“:

Съобщение до Иванка Ставрева

Съобщение до Иванка Ставрева за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Каратопрак“:

Дезакаризация по график 13.05-19.05.2022г.

Община „Родопи“ ще проведе дезакаризация /пръскане срещу кърлежи/ в населените си места по график в периода от 13.05 до 19.05.2022г. За целта следва всички собственици на животни и пчелни семейства…

Инвестиционно предложение от Петя Иванова

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Петя Иванова за „Преустройство на магазин в кафе-сладкарница с производство на място“ в УПИ в землището на с.Крумово, кв.44 :

Инвестиционно предложение от Владимир Милев и Емилия Нушева

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Владимир Милев и Емилия Нушева за „Жилищно строителство – 7 бр. УПИ“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност „Бялата…

Инвестиционно предложение от „Асен и син 69“ ЕООД

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Асен и син 69“ ЕООД за „Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение и търговска дейност с отпадъци от метални…

Инвестиционно предложение от Кирилка Басанова

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Кирилка Басанова за „Изграждане на складова база и алтернативен водоизточник – сондажен кладенец“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност…