Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Рената Иванова-Грюбер за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Храбрино, местност „Бяло поле“ :

Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Петър Ставрев за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Търговска, складова и обслужваща дейност“ в землището на с.Крумово, местност „Изворите“:

Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Васил Иванов за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за част от ПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Крумово, местност „Гюбрето“ :

Обществено обсъждане – ДОВОС „Удвояване на участъци  от  жп линията Крумово – Свиленград – турска граница“

ДП „Национална компания железопътна инфраструктура” уведомява всички заинтересовани лица, че на 30.05.2024г. /четвъртък/ от 09.00ч в Залата на Община Родопи  – гр.Пловдив ул. „Софроний Врачански“ № 1а ще се проведе…

Община „Родопи“ търси изпълнител за предоставяне на ветеринарно-медицински услуги

Във връзка с изпълнението на Националната програма за програмата за овладяване и намаляване на популацията от безстопанствени кучета, Общинската програмата за овладяване и намаляване на популацията от безстопанствени кучета на…

Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Александър Дуев за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „За спорт и развлечения“ в землището на с.Браниполе, местност „Тръновица“ :