Резултати от проведения писмен тест на кандидатите за длъжността Началник отдел „ОСДКСТ“ и насрочване на интервю

Формуляр за резултатите на кандидатите, получени при проведен конкурс чрез писмен тест за длъжността Началник отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт и туризъм“ и насрочване на интервю с допуснатите до…

Протокол и списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „ОСДКСТ“

Протокол и списък на допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността Началник отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт и туризъм“ и регламент за провеждане на конкурса :