Формуляр за резултатите на кандидатите за длъжността Главен експерт „Инвеститорски контрол“ и съобщение за дата на интервю

Формуляр за резултатите на кандидатите, получени при проведен конкурс чрез писмен тест за длъжността Главен експерт „Инвеститорски контрол“. Интервюто за длъжността Главен експерт „Инвеститорски контрол“ ще се проведе на 16.06.2022г….

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит“

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите, получени при проведен конкурс чрез писмен тест и интервю за длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит“

Формуляр за резултатите на кандидатите за длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит“ и съобщение за дата на интервю

Формуляр за резултатите на кандидатите, получени при проведен конкурс чрез писмен тест за длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит“. Интервюто за длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит“ ще се проведе на 30.05.2022г….