Търг за отдаване под наем на помещение – 41,30 кв.м. в с.Ягодово

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: помещение с площ от 41,30 кв.м. на втори етаж в двуетажна сграда в с.Ягодово за „Офис и административна дейност“: