Търгове – Архив преди 2020 г.

[10 Октомври 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: лекарски кабинет в комбинирана административна сграда в с.Белащица, кв.6: [Прочети]


[09 Октомври 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: бюфет, ведно с офис-бюфет в сградата на ОУ „Хр.Ботев“ в с.Крумово: [Прочети]


[09 Октомври 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: помещения за аптека в комбинирана административна сграда в с.Белащица, кв.6: [Прочети]


[09 Октомври 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: помещения за кафе-аператив в административна сграда-кметство в с.Ягодово: [Прочети]


[09 Октомври 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот за земеделски нужди в с.Бойково, местност „Фръги“: [Прочети]


[09 Октомври 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: сграда за книжарница в с.Марково: [Прочети]


[07 Октомври 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: поземлен имот за земеделски нужди в с.Брестовица, местност „Плоска/Плешево“: [Прочети]


[07 Октомври 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: поземлен имот за земеделски нужди в с.Крумово: [Прочети]


[04 Октомври 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : новообразуван имот № 701.298 в с.Устина, местност „Паденица“: [Прочети]


[04 Октомври 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : новообразуван имот № 701.282 в с.Устина, местност „Паденица“: [Прочети]


[04 Октомври 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : новообразуван имот № 701.281 в с.Устина, местност „Паденица“: [Прочети]


[04 Октомври 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : новообразуван имот № 701.263 в с.Устина, местност „Гробето“: [Прочети]


[02 Октомври 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : УПИ I, ведно с построена сграда „МО“ в с.Ягодово, кв.11а: [Прочети]


[30 Септември 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: лекарски кабинет в административна сграда в с.Белащица: [Прочети]


[30 Септември 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: административно помещение в здравен дом в с.Брестовица: [Прочети]


[27 Август 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : новообразуван имот № 117.2 в с.Ситово, местност „Коприва“: [Прочети]


[27 Август 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : поземлен имот с идентификатор 31036.17.135 в с.Златитрап: [Прочети]


[27 Август 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : УПИ III – училище от кв.82, ведно с построена в имота двуетажна масивна сграда в с.Брестовица: [Прочети]


[27 Август 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : новообразуван имот в № 701.208 с.Устина, местност „Паденица“: [Прочети]


[27 Август 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : новообразуван имот № 701.207 в с.Устина, местност „Паденица“: [Прочети]


[27 Август 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : новообразуван имот № 701.239 в с.Устина, местност „Манджевец“: [Прочети]


[27 Август 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : новообразуван имот № 701.221 в с.Устина, местност „Паденица“: [Прочети]


[27 Август 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : новообразуван имот № 702.7 в с.Устина, местност „Варвара“: [Прочети]


[27 Август 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : новообразуван имот № 701.299 в с.Устина, местност „Белия път“: [Прочети]


[27 Август 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : УПИ IX – общ. кв.102 в с.Ягодово: [Прочети]


[27 Август 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : новообразуван имот № 701.345 в с.Устина, местност „Белия път“: [Прочети]


[13 Август 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот за земеделски нужди в с.Браниполе, местност „Казачка“: [Прочети]


[13 Август 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот за земеделски нужди в с.Брестник, местност „Горна каба“: [Прочети]


[13 Август 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот за земеделски нужди в с.Устина, местност „Под харманите“: [Прочети]


[13 Август 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на площ от 1083 кв.м за земеделски нужди в с.Крумово, местност „Азмака“: [Прочети]


[13 Август 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: незастроен терен за кафе-аператив в с.Цалапица: [Прочети]


[13 Август 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: незастроен терен за търговски обект в с.Цалапица: [Прочети]


[07 Август 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: помещения за стоматологичен кабинет в с.Браниполе: [Прочети]


[07 Август 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: незастроен терен за търговски обслужващ обект в с.Белащица: [Прочети]


[07 Август 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: незастроен терен за тото-пункт в с.Брестовица: [Прочети]


[07 Август 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: незастроен терен за павилион за вестници в с.Брестник: [Прочети]


[07 Август 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: помещения за аптека в с.Белащица: [Прочети]


[09 Май 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : УПИ в с.Брестовица, в.з.“Бряновщица: [Прочети]


[09 Май 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : ПИ в с.Марково: [Прочети]


[28 Март 2019] Заповед за ПРЕКРАТЯВАНЕ на процедурата по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : ПИ в с.Брестник, местност „Калудница“: [Прочети]


[25 Март 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост: стоматологичен кабинет в здравна служба в с.Кадиево, кв.15: [Прочети]


[13 Март 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : ПИ в с.Брестник, местност „Калудница“: [Прочети]


[06 Март 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост : УПИ II – 619 в с.Брестовица: [Прочети]


[06 Март 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : УПИ II – ОбНС в с.Ягодово: [Прочети]


[13 Февруари 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : УПИ I – хотел, ресторант в с.Ситово: [Прочети]


[11 Февруари 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : УПИ VII-1292 в с.Цалапица: [Прочети]


[07 Февруари 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на част от недвижим имот – публична общинска собственост : 1,20 кв.м. ситуирана в коридор на втори етаж в административната сграда на общинската администрация на община Родопи, за поставяне на вендинг машина /кафе автомат/: [Прочети]


[07 Февруари 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост : стоматологичен кабинет в с.Марково: [Прочети]


[09 Януари 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : ПИ в с.Брестник, местност „Османова могила“ и Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в същата: [Прочети]


[08 Януари 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : новообразуван имот № 52.39 в с.Брестник, местност „Червенака“: [Прочети]


[08 Януари 2019] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : новообразуван имот № 52.35 в с.Брестник, местност „Червенака“: [Прочети]


[09 Ноември 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : новообразуван имот в с.Устина, местност „Паденица“: [Прочети]


[09 Ноември 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : новообразуван имот в с.Устина, местност „Варвара“: [Прочети]


[09 Ноември 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : новообразуван имот в с.Устина, местност „Варвара“: [Прочети]


[09 Ноември 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : УПИ в с.Ягодово: [Прочети]


[09 Ноември 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : УПИ в с.Ягодово: [Прочети]


[09 Ноември 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост : ПИ в с.Храбрино, местност „Харманите“: [Прочети]


[07 Ноември 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: нива в с.Брестовица, местност „Еленец“: [Прочети]


[06 Ноември 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – общинска собственост : незастроен терен 20 кв.м. за „тото-пункт“ в с.Брестник: [Прочети]


[06 Ноември 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – общинска собственост : незастроен терен 10 кв.м. за „тото-пункт“ в с.Цалапица: [Прочети]


[06 Ноември 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – общинска собственост : незастроен терен 16 кв.м. за „тото-пункт“ в с.Марково: [Прочети]


[06 Ноември 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – общинска собственост : незастроен терен 16 кв.м. за „тото-пункт“ в с.Първенец: [Прочети]


[11 Октомври 2018] Заповед за определяне на спечелил търга с явно наддаване за продажба на дървесина на корен от горски територии, собственост на Община „Родопи” [Прочети]


[11 Октомври 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост :  лавилион за закуски в с.Устина: [Прочети]


[11 Октомври 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост :  ломещение за пощенски услуги в с.Браниполе: [Прочети]


[05 Октомври 2018] Заповед на МЗХГ – ОД „Земеделие“ – Пловдив за отмяна на Заповед за откриване на първа процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост за земя частна държавна собственост в с.Браниполе: [Прочети]


[20 Септември 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост :  ПИ в с.Брестовица, местност „Плоска/Плешево“: [Прочети]


[17 Септември 2018] Заповед за откриване на процедура: публичен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община „Родопи” [Прочети]


[12 Септември 2018] Заповед на МЗХГ – ОД „Земеделие“ – Пловдив за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна държавна собственост: [Прочети]


[12 Септември 2018] Заповед на МЗХГ – ОД „Земеделие“ – Пловдив за откриване на първа процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост за земя частна държавна собственост в с.Браниполе: [Прочети]


[10 Септември 2018] Заповед за отмяна на Заповед № 916/27.08.2018г. за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Брестник, местност „Османова могила“: [Прочети]


[30 Август 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Кадиево: [Прочети]


[30 Август 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Белащица, местност „Гогова чешма“: [Прочети]


[30 Август 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост : Бръснарски салон в сградата на кметство с.Крумово: [Прочети]


[30 Август 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост : Обущарско ателие в сградата на кметство с.Крумово: [Прочети]


[30 Август 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Брестник, местност „Османова могила“: [Прочети]


[03 Август 2018] Заповед за поправка на очевидна техническа грешка, изразяваща се в погрешно записване на размера на депозита и допусната в заповедта за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Цалапица: [Прочети]


[02 Август 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост в с.Марково: [Прочети]


[02 Август 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Цалапица: [Прочети]


[23 Юли 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост в с.Крумово: [Прочети]


[10 Юли 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Устина, местност „Кайсов кайнак“: [Прочети]


[10 Юли 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Устина, местност „Манджевец“: [Прочети]


[10 Юли 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Брестник, местност „Ръжева могила“: [Прочети]


[27 Юни 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на част от 3000 кв.м. /трайно предназначение на територията – горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора/  в с.Храбрино [Прочети]


[21 Юни 2018] Заповед за поправка на очевидна техническа грешка, допусната в заповедта за откриване на процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни площи и съоръжения /язовири/ чрез предоставянето им под наем с публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти – публична общинска собственост представляващи обект Язовир „Марково – 1 /малък язовир/“ [Прочети]


[14 Юни 2018] Заповед за откриване на процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни площи и съоръжения /язовири/ чрез предоставянето им под наем с публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти – публична общинска собственост представляващи обект Язовир „Марково – 1 /малък язовир/“ [Прочети]


[14 Юни 2018] Заповед за откриване на процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водни площи и съоръжения /язовири/ чрез предоставянето им под наем с публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост представляващ обект Язовир Белащица [Прочети]


[29 Май 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Дедево [Прочети]


[29 Май 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост в с.Брестовица [Прочети]


[29 Май 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост в с.Цалапица [Прочети]


[18 Май 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост в с.Кадиево [Прочети]


[17 Април 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на поземлени имоти – частна общинска собственост в с.Устина [Прочети]


[17 Април 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Устина [Прочети]


[17 Април 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Брестник [Прочети]


[17 Април 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Брестник [Прочети]


[12 Април 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост – поземлен имот в с.Брестовица [Прочети]


[12 Април 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Марково [Прочети]


[03 Април 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Брестовица [Прочети]


[28 Март 2018] Заповед за отмяна на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост – поземлен имот  за площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци в с.Първенец [Прочети]


[14 Март 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост – поземлен имот  за площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци в с.Първенец [Прочети]


[01 Март 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост – навес с маси на закрито пред заведение в с.Белащица [Прочети]


[01 Март 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост – масивно жилище в с.Брестовица [Прочети]


[01 Март 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Устина [Прочети]


[01 Март 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост – стоматологичен кабинет в сградата на на здравна служба с.Устина [Прочети]


[01 Март 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост – лекарски кабинет в сградата на на здравна служба с.Устина [Прочети]


[01 Март 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост – незастроен терен 80кв.м. с.Златитрап [Прочети]


[27 Февруари 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост в с.Бойково [Прочети]


[26 Февруари 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост – лекарски кабинет в сградата на на здравна служба с.Белащица [Прочети]


[26 Февруари 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост – стоматологичен кабинет в сградата на на здравна служба с.Марково [Прочети]


[26 Февруари 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост – лекарски кабинет в сградата на на здравна служба с.Марково [Прочети]


[23 Февруари 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост – лекарски кабинет в сградата на на здравна служба с.Брестовица [Прочети]


[23 Февруари 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост – лекарски кабинет в сградата на на здравна служба с.Брестовица [Прочети]


[23 Февруари 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост – стоматологичен кабинет в сградата на на здравна служба с.Брестовица [Прочети]


[20 Февруари 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост – стоматологичен кабинет в сградата на на здравна служба с.Златитрап  [Прочети]


[20 Февруари 2018] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – публична общинска собственост – лекарски кабинет в сградата на на здравна служба с.Златитрап  [Прочети]


[09 Януари 2018] Заповед за обявяване на спечелил търга с явно наддаване за продажба на  дървесина на корен от горски територии – собственост на община „Родопи” [Прочети]


[08 Януари 2018] Заповед за отмяна на търг с.Устина – община „Родопи” [Прочети]


[08 Януари 2018] Заповед за отмяна на търг с.Първенец – община „Родопи” [Прочети]


[18 Декември 2017] Заповед за откриване на процедура: публичен търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община „Родопи” [Прочети]


[27 Ноември 2017] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за  продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Устина [Прочети]


[27 Ноември 2017] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за  продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Брестовица [Прочети]


[27 Ноември 2017] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за  продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Устина [Прочети]


[27 Ноември 2017] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за  продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Устина [Прочети]


[27 Ноември 2017] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за  продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Бойково [Прочети]


[27 Ноември 2017] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за  отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост в с.Устина [Прочети]


[27 Ноември 2017] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за  отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост в с.Устина [Прочети]


[ 27 Ноември 2017] Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за  отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост в с.Първенец [Прочети]


[19 Октомври 2017] В изпълнение на Решение № 246, прието с Протокол № 16 от 12.09.2017 г. на Общински съвет на Община „Родопи“-област Пловдив, във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/ и на основание чл.14, ал.7 и чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост/ЗОС/, във връзка с чл.56, ал.1, т. 1 и чл. 57, ал. 2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество/приета с Решение № 157, прието с Протокол № 12 от 07.08.2008г. на Общинския съвет на Община „Родопи“-област Пловдив/- /НПУРОИ/. [ . . . още ]


[03 Октомври 2017В изпълнение на Решение №247, прието с Протокол №16/12.09.2017г. на общински съвет на Община „Родопи“ – област Пловдив, във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и на основание чл.14, ал.7 и чл.14, ал.8 от ЗОС, във връзка счл.56, ал.1, т.1 и чл.57, ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество/приета с Решение №157 , прието с Протокол №12/07.08.2008г. на Общински съвет на Община „Родопи“ – област Пловдив / НПУРОИ/се откриват процедури по ЗОС: [ . . . още ]


[21 Септември 2017] На основание заповед №1085/21.09.2017г. и чл.55, ал.2 , във връзка с чл.49, ал.1 и чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, наричана за краткост Наредбата, във връзка с Решение № 222, прието с Протокол № 15 от 31.08.2017 г. на Общински съвет – Родопи за приемане на ползването за 2017 г. ,  Кмета на община „Родопи”  открива търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община „Родопи” Обект № 17001 с подотдели 156 „г”; 157 „б”; 474 „б3”; 270 „р”; 270 „т”; 270 „у” 305 „а”; 305 „ф”; 305 „х”; 305 „щ”; 318 „ч”…… [ . . . още ]


[03 август 2017На основание Заповед № 870/02.08.2017 г. на Кмета на община „Родопи” се открива процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на Помещения, представляващи: офис с площ 15,60 кв.м., ведно с апаратна – склад с площ от 14,60 кв.м. и чакалня с площ от 5,40 кв.м. или обща площ от 35,60 кв.м., находящи се в  ПИ 59032.501.329 по КККР на село Първенец [ . . . още ]


[12 юли 2017На основание Заповед № 742/05.07.2017 г. на Кмета на община ..Родопи“ се открива процедура за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на НИ № 701.6, местност ..Манджевец“, село Устина [ . . . още ]


[12 юли 2017На основание Заповед № 741/05.07.2017 г. на Кмета на община ..Родопи“ се открива процедура за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на УПИ II-619 от кв.31 по ПУП на село Брестовица [ . . . още ]


[29 юни 2017Община „Родопи” открива процедура по реда на ЗОС за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот. [ . . . още ]


[29 юни 2017Община „Родопи” открива процедура по реда на ЗОС за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот. [ . . . още ]


[29 юни 2017Община „Родопи” открива процедура по реда на ЗОС за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот. [ . . . още ]


[29 юни 2017Община „Родопи” открива процедура по реда на ЗОС за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот. [ . . . още ]


[19 юни 2017Община „Родопи” открива процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на имот публична общинска собственост [ . . . още ]


[19 юни 2017Община „Родопи” открива процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на имот публична общинска собственост [ . . . още ]


[31 Май 2017] Община „Родопи” открива процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на Недвижим имот № 000006,  находящ се в  землището на с. Крумово, с площ от 5,089 дка. [ . . . още ]


[31 Май 2017] Община Родопи открива процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на Недвижим имот № 034029,  находящ се землището на с. Ягодово, местност „ЛАНГИШКИ БЛОК“ с площ от 2,999 дка. [ . . . още ]


[30 Май 2017] Публичен търг с явно наддаване за Помещение с площ 95,25 кв.м., находящо се в  УПИ V- фурна, от кв. 56 по подробния устройствен план на село Ягодово за срок от 3(три) години с начална наемна цена в размер на 219,08 лева без ДДС. [ . . . още ]


[02 Май 2017] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Устина[ . . . още ]


[02 Май 2017] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Брестовица[ . . . още ]


[02 Май 2017] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Златитрап[ . . . още ]


[25 Април 2017] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост представляващ обект – Язовир Марково – 1[ . . . още ]


[25 Април 2017] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост представляващ обект – Язовир Марково – 2[ . . . още ]


[25 Април 2017] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост представляващ обект – Язовир Белащица[ . . . още ]


[19 Април 2017] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Устина[ . . . още ]


[19 Април 2017Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Устина[ . . . още ]


[19 Април 2017Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Устина[ . . . още ]


[04 Април 2017] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост[ . . . още ]


[04 Април 2017] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост[ . . . още ]


[04 Април 2017] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост[ . . . още ]


[04 Април 2017] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост[ . . . още ]


[10 Март 2017] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост[ . . . още ]


[10 Март 2017] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост[ . . . още ]


[10 Март 2017] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост[ . . . още ]


[10 Март 2017] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост[ . . . още ]


[10 Март 2017] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост[ . . . още ]


[24 Февруари 2017] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост[ . . . още ]


[24 Февруари 2017] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост[ . . . още ]


[24 Февруари 2017] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост[ . . . още ]


[24 Февруари 2017] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост[ . . . още ]


[20 Февруари 2017] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Устина[ . . . още ]


[07 Февруари 2017] Отмяна на заповед №35 от 10.01.2017г. за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Марково[ . . . още ]


[20 Януари 2017] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Марково[ . . . още ]


[20 Януари 2017] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Устина[ . . . още ]


[19 Януари 2017] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост находящ се в с.Крумово[ . . . още ]


[19 Януари 2017] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост находящ се в с.Брестовица[ . . . още ]


[16 Януари 2017] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост находящ се в с.Крумово[ . . . още ]


[16 Януари 2017] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост находящ се в с.Първенец[ . . . още ]


[10 Януари 2017] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Устина[ . . . още ]


[28 Декември 2016] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Бойково[ . . . още ]


[21 Декември 2016] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Брестник[ . . . още ]


[21 Декември 2016] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Брестник[ . . . още ]


[21 Декември 2016] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Брестник[ . . . още ]


[19 Декември 2016] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Брестник[ . . . още ]


[19 Декември 2016] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Брестник[ . . . още ]


[19 Декември 2016] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Брестник[ . . . още ]


[01 Декември 2016] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Брестник[ . . . още ]


[01 Декември 2016] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Устина[ . . . още ]


[01 Декември 2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост находящ се в с.Цалапица[ . . . още ]


[01 Декември 2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на покривна площ  находяща се в с.Първенец[ . . . още ]


[31 Октомври 2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот  находящ се в с.Устина[ . . . още ]


[31 Октомври 2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Кадиево[ . . . още ]


[31 Октомври 2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Цалапица[ . . . още ]


[19 Октомври 2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост находящ се в с.Бойково[ . . . още ]


[12 Октомври 2016] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Устина[ . . . още ]


[12 Октомври 2016] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Устина[ . . . още ]


[26 Септември 2016] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Марково[ . . . още ]


[20 Септември 2016] Отмяна на Заповед №902/07.09.2016г.за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Първенец [ . . . още ]


[08 Септември 2016] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Цалапица[ . . . още ]


[08 Септември 2016] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Първенец[ . . . още ]


[08 Септември 2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост находящ се в с.Устина[ . . . още ]


[08 Септември 2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост находящ се в с.Устина[ . . . още ]


[16 Август 2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Първенец[ . . . още ]


[16 Август 2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот находящ се в с.Браниполе[ . . . още ]


[16 Август 2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот находящ се в с.Браниполе[ . . . още ]


[09 Август 2016] Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на Община „Родопи“ [ . . . още ]


[29 Юли 2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Първенец[ . . . още ]


[25 Юли2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Първенец[ . . . още ]


[15 Юли2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост находящ се в с.Брестовица[ . . . още ]


[15 Юли2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост находящ се в с.Златитрап[ . . . още ]


[04 Юли2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Цалапица[ . . . още ]


[06 Юни2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост находящ се в с.Баниполе[ . . . още ]


[06 Юни 2016] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Храбрино[ . . . още ]


[06 Юни2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост находящ се в с.Храбрино[ . . . още ]


[26 Май 2016] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Брестник[ . . . още ]


[26 Май 2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост находящ се в с.Браниполе[ . . . още ]


[25 Април 2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост находящ се в с.Кадиево[ . . . още ]


[25 Април 2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост находящ се в с.Храбрино[ . . . още ]


[25 Април 2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост находящ се в с.Марково[ . . . още ]


[25 Април 2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост находящ се в с.Брестник[ . . . още ]


[25 Април 2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост находящ се в с.Брестовица[ . . . още ]


[06 Април 2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Белащица[ . . . още ]


[05 Април 2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Устина[ . . . още ]


[29 Февруари 2016] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Брестник[ . . . още ]


[29 Февруари 2016] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Брестник[ . . . още ]


[29 Февруари 2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост находящи се в с.Брестовица[ . . . още ]


[29 Февруари 2016] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Брестник[ . . . още ]


[15 Февруари 2016] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Първенец[ . . . още ]


[15 Февруари 2016] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Брестник[ . . . още ]


[15 Февруари 2016] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Дедево[ . . . още ]


[01 Февруари 2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост находящи се в с.Устина[ . . . още ]


[01 Февруари 2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост находящи се в с.Белащица[ . . . още ]


[01 Февруари 2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост находящи се в с.Цалапица[ . . . още ]


[25 Януари 2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост находящи се в с.Крумово[ . . . още ]


[25 Януари 2016] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Бойково[ . . . още ]


[25 Януари 2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост находящи се в с.Устина[ . . . още ]


[13 Януари 2016] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Кадиево[ . . . още ]


[20 Октомври 2015] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Цалапица[ . . . още ]


[15 Октомври 2015] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Кадиево[ . . . още ]


[15 Октомври 2015] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Кадиево[ . . . още ]


[15 Октомври 2015] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Крумово[ . . . още ]


[06 Октомври 2015] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост – с.Лилково[ . . . още ]


[06 Октомври 2015] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост – с.Лилково[ . . . още ]


[06 Октомври 2015] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост – с.Ягодово[ . . . още ]


[06 Октомври 2015] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост находящ се в с.Цалапица[ . . . още ]


[06 Октомври 2015] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост находящ се в с.Златитрап[ . . . още ]


[30 Септември 2015] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения и части от недвижим имот общинска собственост находящ се в с.Бойково[ . . . още ]


[30 Септември 2015] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост – с.Дедево[ . . . още ]


[30 Септември 2015] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост находящ се в с.Устина[ . . . още ]


[25 Септември 2015] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост – с.Кадиево[ . . . още ]


[24 Август 2015] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост – с.Бойково[ . . . още ]


[24 Август 2015] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост – с.Бойково[ . . . още ]


[24 Август 2015] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост – с.Бойково[ . . . още ]


[24 Август 2015] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост – с.Брестовица[ . . . още ]


[24 Август 2015] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост – с.Брестник[ . . . още ]


[24 Август 2015] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост – с.Брестник[ . . . още ]


[24 Август 2015] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост – с.Устина[ . . . още ]


[24 Август 2015] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост находящ се в с.Устина[ . . . още ]


[24 Август 2015] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост – с.Брестник[ . . . още ]


[24 Август 2015] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост находящ се в с.Златитрап[ . . . още ]


[24 Август 2015] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост находящ се в с.Устина[ . . . още ]


[24 Август 2015] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост находящ се в с.Златитрап[ . . . още ]


[05 Август 2015] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост находящ се в с.Устина[ . . . още ]


[28 Юли 2015] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост – с.Извор[ . . . още ]


[28 Юли 2015] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост – с.Устина[ . . . още ]


[28 Юли 2015] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост – с.Устина[ . . . още ]


[28 Юли 2015] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в с.Оризаре[ . . . още ]


[28 Юли 2015] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост находящ се в с.Белащица[ . . . още ]


[28 Юли 2015] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост находящ се в с.Брестник[ . . . още ]


[28 Юли 2015] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот публична общинска собственост находящ се в с.Ситово[ . . . още ]


[28 Юли 2015] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост находящ се в с.Крумово [ . . . още ]


[28 Юли 2015] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост находящ се в с.Крумово [ . . . още ]


[22 Юли 2015] Съобщение във връзка с проведен публичен търг с явно наддаване на 26.03.2015г.  [ . . . още ]


[14 Юли 2015] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост находящ се в с.Устина  [ . . . още ]


[14 Юли 2015] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост находящ се в с.Марково  [ . . . още ]


[14 Юли 2015] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост – с.Извор [ . . . още ]


[30 Юни 2015] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в землището на с.Белащица  [ . . . още ]


[30 Юни 2015] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост находящ се в землището на с.Белащица  [ . . . още ]


[01 Юни 2015] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост – с.Брестник  [ . . . още ]


[01 Април 2015] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост находящ се в с.Ягодово  [ . . . още ]


[01 Април 2015] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост – с.Бойково  [ . . . още ]


[06 Март 2015] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост находящ се в землището на с.Крумово  [ . . . още ]


[06 Март 2015] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост – с.Брестник  [ . . . още ]


[16 Февруари 2015] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост  [ . . . още ]


[16 Февруари 2015] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост  [ . . . още ]


[06 Февруари 2015] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост  [ . . . още ]


[08 Януари 2015] Публично оповестен конкурс с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти [ . . . още ]


[08 Януари 2015] Публично оповестен конкурс с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти [ . . . още ]


[08 Януари 2015] Публично оповестен конкурс с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти [ . . . още ]


[08 Януари 2015] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост  [ . . . още ]


[08 Януари 2015] Публично оповестен конкурс с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти [ . . . още ]


[08 Януари 2015] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[22 Октомври 2014] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост [ . . . още ]


[22 Октомври 2014] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост [ . . . още ]


[22 Октомври 2014] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост [ . . . още ]


[22 Октомври 2014] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост [ . . . още ]


[22 Октомври 2014] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост [ . . . още ]


[20 Октомври 2014] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[20 Октомври 2014] Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[20 Октомври 2014] Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[20 Октомври 2014] Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[20 Октомври 2014] Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[20 Октомври 2014] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[20 Октомври 2014] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[18 Септември 2014] Процедура, чрез търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен [ . . . още ]


[18 Септември 2014] Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот находящ се в землището на с.Брестовица [ . . . още ]


[18 Септември 2014] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[04 Септември 2014] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[04 Септември 2014] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[06 Юни 2014] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[06 Юни 2014] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[06 Юни 2014] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[20 Май 2014] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[20 Май 2014] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[20 Май 2014] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[08 Април 2014] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост [ . . . още ]


[17 Януари 2014] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[17 Януари 2014] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[17 Януари 2014] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[17 Януари 2014] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[17 Януари 2014] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[17 Януари 2014] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[19 Декември 2013] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост [ . . . още ]


[12 Ноември 2013] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[12 Ноември 2013] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[24 Октомври 2013] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[15 Октомври 2013] Публичен търг с явно наддаване за учреждаване право на строеж върху 180кв.м. разгърната застроена площ, за изграждане на жилищна сграда в УПИ V-общ. от кв. 37 по регулационния план на с.Злати трап [ . . . още ]


[28 Август 2013] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[27 Август 2013] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]   [Заповед №655/05.09.2013г.]


[27 Август 2013] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[21 Август 2013] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[21 Август 2013] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[21 Август 2013] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[21 Август 2013] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[21 Август 2013] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[21 Август 2013] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[21 Август 2013] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[15 Май 2013] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[23 Януари 2013] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[23 Януари 2013] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[04 Януари 2013] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост [ . . . още ]


[03 Януари 2013] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[03 Януари 2013] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[03 Януари 2013] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост [ . . . още ]


[12 Декември 2012] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост [ . . . още ]


[12 Декември 2012] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост [ . . . още ]


[12 Декември 2012] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост [ . . . още ]


[12 Декември 2012] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост [ . . . още ]


[27 Ноември 2012] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост [ . . . още ]


[27 Ноември 2012] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост [ . . . още ]


[27 Ноември 2012] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост [ . . . още ]


[23 Октомври 2012] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост [ . . . още ]


[23 Октомври 2012] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост [ . . . още ]


[26 Септември 2012] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост [ . . . още ]


[26 Септември 2012] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост [ . . . още ]


[26 Септември 2012] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост [ . . . още ]


[26 Септември 2012] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост [ . . . още ]


[26 Септември 2012] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост [ . . . още ]


[29 Август 2012] Откриване на процедура за провеждане на национален търг за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд [ . . . още ]


[20 Август 2012] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост [ . . . още ]


[20 Август 2012] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост [ . . . още ]


[20 Август 2012] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост [ . . . още ]


[20 Август 2012] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост [ . . . още ]


[20 Август 2012] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост [ . . . още ]


[20 Август 2012] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост [ . . . още ]


[10 Август 2012] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- публична общинска собственост [ . . . още ]


[10 Август 2012] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- публична общинска собственост [ . . . още ]


[09 Август 2012] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- общинска собственост [ . . . още ]


[20 Юни 2012] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост [ . . . още ]


[20 Юни 2012] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост [ . . . още ]


[19 Юни 2012] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост [ . . . още ]


[18 Юни 2012] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост [ . . . още ]<


[18 Юни 2012] Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост [ . . . още ]


[08 Юни 2012] Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:  1.Полумасивна сграда със застроена площ от 55 кв.м. в ПИ с идентификатор 47295.70.32 находящ се в землището на с.Марково ,общ. „Родопи”, обл. Пловдив – за казан за изваряване на ракия. [ . . . още ]


[ 24 Април 2012] Отдаване под наем на имот в землището на с.Марково[ . . . още ]


[ 24 Април 2012] Отдаване под наем на имот в землището на с.Злати трап[ . . . още ]


[ 24 Април 2012] Отдаване под наем на имот в землището на с.Цалапица[ . . . още ]


[ 13 Октомври 2011]Публичен търг с явно наддаване за продажба на: Поземлен имот с идентификатор № 47295.110.110, местност „Барчината” по кадастралната карта и кадастралните регистри на . Марково[ . . . още ]