Отлични резултати по Проекта „Народните будители и Аз“

Във връзка с постигнати отлични резултати по Проекта „Народните будители и Аз“, учениците от:ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с.УстинаОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с.БраниполеОУ „Васил Левски“ с.Брестникполучиха, като награда от…

На 10.05.2014 г. се проведе етап от областния кръг на Проекта „Народните будители и Аз”, в който участваха отборите-победители в общините Родопи и Марица.

Учениците, които представиха Община”Родопи” са от VІ клас при ОУ”Пенчо Славейков” с.Белащица. Те достойно се справиха с опонентите си от Vклас от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”с.Труд.Шестокласниците ни показаха отлично познаване…

На 09.05.2014 г.(петък) от 13.00 часа в заседателната зала на Община „Родопи”- Пловдив бе организирано еднодневно обучение с начални учители от основни училища на Община „Родопи” на тема: „Добри практики и форми на педагогическо взаимодействие с родители”.

Презентация на тема „Родители и училище – едно възможно партньорство” интерактивни родителски срещи представи екип от учители с ръководител г-жа Даниела Петкова, директор на ОУ „Граф Н. Игнатиев”, с.Граф Игнатиево….

Децата номинирани на общинския кръг на Талантиадата „Мини мис и Мини мистър” взеха участие в Националния конкурс в гр.София проведен на 29.03.2014г..

Танцьорите от танцовата група по джаз балет към НЧ „Наука – 1919 г“ – с. Крумово, изпълниха два танца. Г-жа Илиана Балийска връчи купа за надталанчване на участващите с пожелание…

Община „Родопи”-Пловдив съвместно с Община „Марица” организира обучение на тема: „Обмяна на опит и добри практики”

Община „Родопи”-Пловдив съвместно с Община „Марица” организира обучение на тема: „Обмяна на опит и добри практики” за директори на основни училища от двете общини на 27-28.03.2014 г. в Екохотел „Здравец”-…