На 09.05.2014 г.(петък) от 13.00 часа в заседателната зала на Община „Родопи”- Пловдив бе организирано еднодневно обучение с начални учители от основни училища на Община „Родопи” на тема: „Добри практики и форми на педагогическо взаимодействие с родители”.

Презентация на тема „Родители и училище – едно възможно партньорство” интерактивни родителски срещи представи екип от учители с ръководител г-жа Даниела Петкова, директор на ОУ „Граф Н. Игнатиев”, с.Граф Игнатиево. „Един поглед към родителската среща”и представяне на карта, част от ученическото портфолио представи Марияна Иванова – гл. учител в ОУ „Христо Ботев” с. Крумово. Обучението завърши с кратки коментари по посочената тема на г-жа Васка Атанасова – Старши експерт по начално образование към РИО гр.Пловдив.