Протокол за пасища, мери и ливади

Протокол на Комисията към община „Родопи“ за предоставяне на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване.