Обяви и съобщения – Архив 2013 г.


[19 Декември 2013] Съобщение [Прочети]


[12 Декември 2013] Протокол от заседание на общото събрание на Регионално сдружение – Цалапица [Прочети]


[09 Декември 2013] Съобщение [Прочети]


[05 Декември 2013] Съобщение [Прочети]


[18 Ноември 2013] Съобщение за планирана профилактика в мрежата на Мтел [Прочети]


[18 Ноември 2013] Съобщение [Прочети]


[11 Ноември 2013] Съобщение [Прочети]


[28 Октомври 2013] Съобщение [Прочети]


[28 Октомври 2013] Съобщение [Прочети]


[24 Октомври 2013] Решение №09-ДО-579-07 от 10.10.2013г. [Прочети]


[18 Октомври 2013] Обявление [Прочети]


[16 Октомври 2013] Съобщение [Прочети]


[02 Октомври 2013] Съобщение [Прочети]


[01 Октомври 2013] Съобщение [Прочети]


[26 Септември 2013] Информация за инвестиционно продложение [Прочети]


[26 Септември 2013] Информация за инвестиционно предложение [Прочети]


[26 Септември 2013] Съобщение [Прочети]


[24 Септември 2013] Конкурс за журналисти „НАГРАДАТА НА ОБЩИНИТЕ“ [Изтегли документи]


[19 Септември 2013] Уведомително писмо за одобрение на проект с ИД.№52/3/3210314 от Държавен фонд „Земеделие“ Разплащателна агенция, Централно управление №326 /Мярка 41/321 [Прочети]


[19 Септември 2013] Информация за процедура за кандидатстване на работодатели по мерки от ЗНЗ [Прочети]


[13 Септември 2013] Обява [Прочети]


[12 Септември 2013] Уведомление [Прочети]


[12 Септември 2013] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[02 Септември 2013] Съобщение [Прочети]


[22 Август 2013] Уведомление за извършване на опис и оценка на възбранени недвижими имоти по изпълнително дело №20138270400262 [Прочети]


[21 Август 2013] Съобщение [Прочети]


[20 Август 2013] Информация за предмета на опазване на защитена зона „Брестовица“ с код ВС 0001033 и евентуално влияние на инвестиционното предложение върху зоната [Прочети]


[06 Август 2013] Съобщение [Прочети]


[01 Август 2013] На 06.08.2013г. / вторник / от 19.00ч. в залата на Читалище „Наука“, с.Крумово, ще се проведе общо селско събрание  с г-н  инж.Пламен Спасов – кмет на община „Родопи“ и жители на с.Крумово.


[31 Юли 2013] Съобщение [Прочети]


[30 Юли 2013] Информация [Прочети]


[26 Юли 2013] Информация [Прочети]


[22 Юли 2013] Съобщение по Изпълнително дело №20128270400444 [Прочети]


[22 Юли 2013] Съобщение по Изпълнително дело №20138270400262 [Прочети]


[22 Юли 2013] Съобщение по Изпълнително дело №20128270400656 [Прочети]


[22 Юли 2013] Обявление по Изпълнително дело № 20118280401416[Прочети]


[19 Юли 2013] Обява [Прочети]


[18 Юли 2013] Съобщение [Прочети]


[18 Юли 2013] Уведомление [Прочети]


[16 Юли 2013] Съобщение по изпълнително дело №20138270400262 [Прочети]


[16 Юли 2013] Съобщение по изпълнително дело №20128270400656 [Прочети]


[16 Юли 2013] Съобщение по изпълнително дело №20128270400444 [Прочети]


[15 Юли 2013] Съобщение [Прочети]


[08 Юли 2013] Съобщение [Прочети]


[03 Юли 2013] Съобщение [Прочети]


[28 Юни 2013] Уведомление [Прочети]


[27 Юни 2013] Обява [Прочети]


[24 Юни 2013] Уведомление [Прочети]


[18 Юни 2013] Съобщение [Прочети]


[19 Юни 2013] Протокол от заседание на Общото събрание на Регионално сдружение Цалапица [Прочети]


[18 Юни 2013] Съобщение [Прочети]


[17 Юни 2013] XV Международен фестивал на инструменталните и танцови групи Раднево 2013 [Прочети]


[17 Юни 2013] Решение №09-ДО-1050-00 от 04.06.2013г. [Прочети]


[14 Юни 2013] Решение №8349 от 12.06.2013г. [Прочети]


[06 Юни 2013] Съобщение [Прочети]


[28 Май 2013] Информация за инвестиционно предложение [Прочети]


[28 Май 2013] Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС [Прочети]


[28 Май 2013] Информация по наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони [Прочети]


[17 Май 2013] Информация  съгласно изискванията на „ Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта, на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предметите и целите  на опазване на защитените зони” [Прочети]


[17 Май 2013] Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС [Прочети]


[13 Май 2013] Съобщение [Прочети]


[10 Май 2013] Съобщение [Прочети]


[07 Май 2013] Съобщение [Прочети]


[30 Април 2013] Съобщение [Прочети]


[30 Април 2013] Съобщение по изпълнително дело 00377/2012г. [Прочети]


[13 Април 2013] Регистрационен документ № 09 – РД – 315 – 00 от 16.04.2013г. [Прочети]


[25 Април 2013] Уведомление ДБТ – Родопи [Прочети]


[16 Април 2013] Уведомление [Прочети]


[10 Април 2013] Обявление по изпълнително дело №20128280400058 [Прочети]


[10 Април 2013] Съобщение [Прочети]


[08 Април 2013] Съобщение [Прочети]


[03 Април 2013] Обява [Прочети]


[03 Април 2013] Обява [Прочети]


[01 Април 2013] Съобщение по изпълнително дело №20128210400438 [Прочети]


[13 Март 2013] Обява [Прочети]


[13 Март 2013] Съобщение за насрочена публична продан [Прочети]


[13 Март 2013] Решение № 09 – РД – 305 – 00 от 22.02.2013г. [Прочети]


[13 Март 2013] Решение № 09 – ДО – 1015 – 01 от 25.02.2013г. [Прочети]


[13 Март 2013] Решение № 09 – ДО – 655 – 04 от 28.02.2013г. [Прочети]


[12 Март 2013] Обява за обществен достъп до инвестиционно намерение [Прочети]


[12 Март 2013] Уведомление [Прочети]


[11 Март 2013] Обява за създаване на масиви за ползване за стопанската 2013/2014 година [Прочети]


[11 Март 2013] Съобщение [Прочети]


[06 Март 2013] Информация [Прочети]


[06 Март 2013] Уведомление [Прочети]


[06 Март 2013] Обява [Прочети]


[06 Март 2013] Обява [Прочети]


[06 Март 2013] Обява [Прочети]


[21 Февруари 2013] Съобщение [Прочети]


[12 Февруари 2013] Разрешение за дейности с отпадъци № 09 – ДО – 934 – 03 от 30.01.2013г. [Прочети]


[12 Февруари 2013] Решение № 09 – ДО – 989 – 02 от 29.01.2013г. [Прочети]


[12 Февруари 2013] Решение № 09 – ДО – 989 – 01 от 29.01.2013г. [Прочети]


[12 Февруари 2013] Съобщение за насрочена публична продан [Прочети]


[11 Февруари 2013] Призовка за принудително изпълнение [Прочети]


[11 Февруари 2013] ОСЗ Родопи напомня на всички земеделски производители, регистрирани по Норедба №3/1999г., че с изменението от 2011г./ДВ бр.79/ срока за пререгистрация е променен и пререгистрирането на земеделските производители тази година, ще се извършва в срок до 28.02.2013г. [Прочети]


[07 Февруари 2013] Регистрационен документ № 09 – РД – 268 – 00 от 21.01.2013г. [Прочети]


[07 Февруари 2013] Съобщение за насрочена публична продан [Прочети]


[01 Февруари 2013] Заповед на Областен управител на област Пловдив №ДС-22-4/01.02.2013г. [Прочети]


[31 Януари 2013] Съобщение по изпълнително дело №20118280400680 [Прочети]


[31 Януари 2013] Съобщение по изпълнително дело №20108270400761 [Прочети]


[08 Януари 2013] Обява за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през 2013г. [Прочети]


[02 Януари 2013] Съобщение по изпълнително дело №20128270400444 [Прочети]