Обяви и съобщения – Архив 2015 г.


[17 Декември 2015] Информация по проект „Нови възможности за грижа“ , реализиран на територията на община „Родопи“ [Прочети]


[14 Декември 2015] Съобщение [Прочети]


[12 Декември 2015] Съобщение за обществено обсъждане за кариера в с.Крумово [Прочети]


[10 Декември 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[07 Декември 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[03 Декември 2015] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8 от ЗУТ [Прочети]


[30 Ноември 2015] Съобщение [Прочети]


[23 Ноември 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[20 Ноември 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[17 Ноември 2015] Съобщение относно изпускане на водни маси – язовир Кричим [Прочети]


[16 Ноември 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[13 Ноември 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[11 Ноември 2015] Съобщение [Прочети]


[06 Ноември 2015] Европейски ден на винения туризъм [Прочети]


[06 Ноември 2015] Заповед областен управител свикване сесия общински съвет [Прочети]


[23 Октомври 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[15Октомври 2015] Съобщение [Прочети]


[15 Октомври 2015] Съобщение [Прочети]


[13 Октомври 2015]Сканирани заповеди на Директора на ОД „Земеделие“ – гр. Пловдив за разпределените масиви за ползване на земеделски земи за стоп. 2015/2016., заедно с Приложение № 1 и № 2. [Прочети]


[12 Октомври 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[08 Октомври 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[06 Октомври 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[06 Октомври 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[06 Октомври 2015] Съобщение [Прочети]


[30 Септември 2015] Съобщение [Прочети]


[29 Септември 2015] Съобщение [Прочети]


[28 Септември 2015] Съобщение [Прочети]


[15 Септември 2015] Съобщение [Прочети]


[08 Септември 2015] Обява [Прочети]


[07 Септември 2015] Съобщение [Прочети]


[28 Август 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[28 Август 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[26 Август 2015] Съобщение [Прочети]


[25 Август 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[25 Август 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[24 Август и 2015] График за провеждане на заседанията на комисиите по чл.37В, ал.1 от ЗСПЗЗ [Прочети]


[24 Август и 2015] Съобщение [Прочети]


[19 Август и 2015] Съобщение [Прочети]


[19 Август и 2015] Съобщение [Прочети]


[12 Август 2015] Обява предварителен регистър с. Оризари  [Прочети]


[12 Август 2015] Обява предварителен регистър с. Кадиево  [Прочети]


[12 Август 2015] Обява предварителен регистър с. Първенец  [Прочети]


[12 Август 2015] Обява предварителен регистър с. Марково  [Прочети]


[12 Август 2015] Обява предварителен регистър с. Златитрап  [Прочети]


[12 Август 2015] Обява предварителен регистър с. Брестовица  [Прочети]


[11 Август 2015] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на Закона за устройство на територията във вр. с чл.129, ал.2 от ЗУТ  [Прочети]


[11 Август 2015] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на Закона за устройство на територията във вр. с чл.129, ал.2 от ЗУТ  [Прочети]


[11 Август 2015] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на Закона за устройство на територията във вр. с чл.129, ал.2 от ЗУТ  [Прочети]


[06 Август 2015] Обява предварителен регистър с. Крумово  [Прочети]


[03 Август 2015]Община РОДОПИ стартира строително-монтажните работи на проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЛАХОВАТА КЪЩА В  МУЗЕЙ НА ВИНОТО“  – по Договор №52/3/3130514 от 15.04.2014г., село Брестовица   [Прочети]


[03 Август 2015] На 08 ноември 2015г. Европейския винен туризъм ще отпразнува своя голям ден  [Прочети]


[24 Юли 2015] Съобщение на основание чл.61,ал.3 от Административнопроцесуален кодекс [Прочети]


[24 Юли 2015] Съобщение на основание чл.61,ал.3 от Административнопроцесуален кодекс [Прочети]


[20 Юли 2015] Искане за преоценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието въху околната среда [Прочети]


[09 Юли 2015] Решение на основание чл.78 ал.9 във връзка с чл.35 ал.3 от закона за управление на отпадъците [Прочети]


[09 Юли 2015] Обява връзка с подаване на декл. по чл.69 и заявление чл.70 от ППЗСПЗЗ [Прочети]


[08 Юли 2015] Съобщение [Прочети]


[02 Юли 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[02 Юли 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[02 Юли 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[02 Юли 2015] Съобщение [Прочети]


[30 Юни 2015] Съобщение [Прочети]


[24 Юни 2015] Заповед № РД-02-15-76 / 28.05.2015г. [Прочети] [Документи]


[24 Юни 2015] Съобщение [Прочети]


[17 Юни 2015] Прессъобщение относно приключил първи етап от изпълнението на проект за обучение на служителите на община Родопи [Прочети]


[17 Юни 2015] Съобщение [Прочети]


[15 Юни 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[15 Юни 2015] Съобщение [Прочети]


[10 Юни 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[10 Юни 2015] Община „Родопи“ обявява процедура за избор на партньор по проект по оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“ 2014-2020г.

Приложение I : Декларация на партньора

Приложение I I: Декларация за  минимални държавни помощи

Приложение I I I :  Проект на споразумение между конкретен бенефициент и партньор.


[05 Юни 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[05 Юни 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[04 Юни 2015] Агитационен материал за осигуряване на пожарна безопасност по време на жътвената кампания за 2015г.[Прочети]


[02 Юни 2015] Участие в провеждането и организирането на акция за безвъзмездно и доброволно кръводаряване за сужителите в община „Родопи“ [Прочети]


[01 Юни 2015] Съобщение [Прочети]


[28 Май 2015] Съобщение [Прочети]


[25 Май 2015] Съобщение [Прочети]


[25 Май 2015] Съобщение [Прочети]


[19 Май 2015] Съобщение [Прочети]


[15 Май 2015] График за провеждане на кампанията „Да изчистим България заедно – 2015“ [Прочети]


[14 Май 2015] Списък на класираните кандидат – потребители и определения индивидуален месечен бюдджет (в часове) [Прочети]


[12 Май 2015] Съобщение [Прочети]


[04 Май 2015] Съобщение [Прочети]


[24 Април 2015] Списък на оценените кандидати за лични асистенти [Прочети]


[20 Април 2015] Съобщение за проектиране на изменение на ПУП [Прочети]


[16 Април 2015] Съобщение [Прочети]


[07 Април 2015] Съобщение относно Информационна кампания на МЗХ по ПРСР 2014 – 2020г. [Прочети]


[07 Април 2015] Съобщение [Прочети]


[07 Април 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[30 Март 2015] Съобщение [Прочети]


[18 Март 2015] Обучение на кметове и кметски наместници [Прочети]


[17 Март 2015] Съобщение [Прочети]


[16 Март 2015] Съобщение [Прочети]


[13 Март 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[10 Март 2015] Съобщение [Прочети]


[09 Март 2015] Съобщение [Прочети]


[04 Март 2015] Обявление [Прочети]


[26 Февруари 2015] Съобщение [Прочети]


[24 Февруари 2015] Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба [Обява] [Приложение]


[24 Февруари 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[24 Февруари 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[24 Февруари 2015] Съобщение [Прочети]


[23 Февруари 2015] Съобщение [Прочети]


[16 Февруари 2015] Съобщение във връзка с предстоящите местни избори през 2015г [Прочети]


[12 Февруари 2015] Съобщение [Прочети]


[06 Февруари 2015] Съобщение [Прочети]


[28 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[21 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[19 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[15 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[14 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[13 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[13 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[13 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[13 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[13 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[09 Януари 2015] Съобщение [Прочети]


[05 Януари 2015] Съобщение [Прочети]