Обяви и съобщения – Архив 2016 г.


[27 Декември 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 27.12.2016г [Прочети]


[21 Декември 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[20 Декември 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[15 Декември 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[14 Декември 2016] Съобщениe на основание чл.124б, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[13 Декември 2016] Доклад с резултати от пилотното изследване на въпросника „Учеща се организация“ [Прочети]


[13 Декември 2016] Съобщениe на основание чл.124б, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[13 Декември 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 13.12.2016г [Прочети]


[12 Декември 2016] Съобщениe [Прочети]


[12 Декември 2016] Съобщениe на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[06 Декември 2016] Съобщениe на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2  от ЗУТ [Прочети]


[06 Декември 2016] Съобщениe на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[06 Декември 2016] Съобщение [Прочети]


[06 Декември 2016] Съобщение [Прочети]


[06 Декември 2016] Съобщение [Прочети]


[01 Декември 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[22 Ноември 2016] Покана за благотворителна инициатива за децата на загинали и пострадали служители на МВР-Пловдив [Прочети]


[22 Ноември 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[22 Ноември 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 22.11.2016г [Прочети]


[21 Ноември 2016] Съобщение [Прочети]


[21 Ноември 2016] Съобщение [Прочети]


[21 Ноември 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[15 Ноември 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 15.11.2016г [Прочети]


[15 Ноември 2016] Решение 09-ДО-1070-01/01.11.2016г. [Прочети]


[08 Ноември 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 08.11.2016г [Прочети]


[08 Ноември 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[04 Ноември 2016] Съобщение [Прочети]


[31 Октомври 2016] Съобщение [Прочети]


[28 Октомври 2016] Мерки за насърчаване на работодателите[Прочети]


[18 Октомври 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 18.10.2016г [Прочети]


[17 Октомври 2016] Съобщение [Прочети]


[11 Октомври 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 11.10.2016г [Прочети]


[05 Октомври 2016] Съобщение [Прочети]


[04 Октомври 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 04.10.2016г [Прочети]


[03 Октомври 2016] Съобщение [Прочети]


[30 Септември 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[28 Септември 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 27.09.2016г [Прочети]


[21 Септември 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8  от ЗУТ [Прочети]


[20 Септември 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 20.09.2016г [Прочети]


[20 Септември 2016] Съобщение [Прочети]


[17 Септември 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[13 Септември 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 13.09.2016г [Прочети]


[12 Септември 2016] Информационен материал за младежи [Прочети]


[09 Септември 2016] Стартиране на изпълнениетона проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I“ [Прочети]


[09 Септември 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[07 Септември 2016] Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[30 Август 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.26, ал.1 от АПК [Прочети]


[30 Август 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 29.08.2016г [Прочети]


[29 Август 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[23 Август 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 23.08.2016г [Прочети]


[22 Август 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8 от ЗУТ [Прочети]


[22 Август 2016] Съобщение [Прочети]


[17 Август 2016] Обявление във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2016/2017г. и в изпълнение на чл.72б ал.3 от ППЗСПЗЗ [Прочети]


[16 Август 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 16.08.2016г [Прочети]


[16 Август 2016] Съобщение [Прочети]


[15 Август 2016] Заповеди на основание чл.37в , ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с постъпили заявления [Прочети]


[15 Август 2016] Заповед ДС-09-17 /25.07.2016г. касаеща процедура по отчуждаване на част от имоти-частна и общинска собственост за изграждане на обект: Път III-862 „Пловдив-Лилково“ – Възстановяване и  укреплане на компроментирани насипи от км 8+100 до км 8+ 500 [Прочети]


[15 Август 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и  от ЗУТ [Прочети]


[10 Август 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 09.08.2016г [Прочети]


[02 Август 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 02.08.2016г [Прочети]


[01 Август 2016] Свободни финансови средства за сключване на договори за насърчителни мерки за заетост по ЗНЗ през м.юли 2016г.[Прочети]


[28 Юли 2016] Съобщение за публично оповестяване[Прочети]


[27 Юли 2016] Съобщение[Прочети]


[27 Юли 2016] Съобщение от ЮЦДП  Смолян [Прочети]


[26 Юли 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 26.07.2016г [Прочети]


[25 Юли 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[25 Юли 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[22 Юли 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[21 Юли 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[21 Юли 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[21 Юли 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[20 Юли 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[19 Юли 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2 от ЗУТ [Прочети]


[19 Юли 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 19.07.2016г [Прочети]


[19 Юли 2016] Процедура за прием на заявки и подбор на работодатели от частния сектор по компонент 1 по програма за обучение и заетост на продължително безработни лица [Прочети]


[15 Юли 2016] Процедура за прием на заявки от работодатели от публичния сектор по Компонент 2 на програма за обучение и заетост на продължително безработни лица [Прочети]


[12 Юли 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 12.07.2016г [Прочети]


[11 Юли 2016] Обявление [Прочети]


[11 Юли 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8 от ЗУТ [Прочети]


[11 Юли 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[07 Юли 2016] Съобщение [Прочети]


[05 Юли 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 05.07.2016г [Прочети]


[01 Юли 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[28 Юни 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 28.06.2016г [Прочети]


[27 Юни 2016] Съобщение [Прочети]


[22 Юни 2016] Съобщение [Прочети]


[21 Юни 2016] Традиционни културни тържества и празник на община „Доспат“[Прочети]


[20 Юни 2016] Съобщение [Прочети]


[20 Юни 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[16 Юни 2016] Становище на Агенция „Пътна Инфраструктура“ [Прочети]


[15 Юни 2016] Обява за раотодатели [Прочети]


[14 Юни 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 14.06.2016г [Прочети]


[10 Юни 2016] Уточняваща информация за пръсканията![Прочети]


[07 Юни 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 07.06.2016г [Прочети]


[31 Май 2016]Протокол в изпълнение на заповед  640/16.07.2015г [Прочети]


[31 Май 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 31.05.2016г [Прочети]


[25 Май 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 25.05.2016г [Прочети]


[16 Май 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 16.05.2016г [Прочети]


[13 Май 2016] Балканска икономическа среща на високо равнище [Прочети]


[13 Май 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 10.05.2016г [Прочети]


[11 Май 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8 от ЗУТ [Прочети]


[10 Май 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[05 Май 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 03.05.2016г [Прочети]


[04 Май 2016] Бакалавърски и магистърски програми за учебната 2016/2017 година на филиалът на ВСУ „Черноризец Храбър“, гр. Смолян. [Прочети]


[04 Май 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[04 Май 2016] Дирекция „Бюро по труда Родопи“ набира документи за програма „Старт на кариерата“ 2016г.  [Прочети]


[04 Май 2016] Списък на възрастните хора, които ще получат ваучери от национална кампания „Великден за всеки“ [Прочети]


[28 Април 2016] Протокол в изпълнение на заповед №640/16.07.2015г. на Кмета на Община „Родопи“ [Прочети]


[26 Април 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 26.04.2016г [Прочети]


[26 Април 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[25 Април 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 19.04.2016г [Прочети]


[19 Април 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[19 Април 2016] Съобщение [Прочети]


[18 Април 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 12.04.2016г [Прочети]


[12 Април 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[11 Април 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[11 Април 2016] Информация за извършване на планирани дейности на електросъоръженията на EVN [Прочети]


[04 Април 2016] Информация за свободни работни места обявени в „БТ Родопи“ гр.Пловдив към 22.03.2016г [Прочети]


[04 Април 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8 от ЗУТ [Прочети]


[31 Март 2015] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[18 Март 2016] Съобщения на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3,5 и 8 от ЗУТ [Прочети]


[17 Март 2016] Съобщение [Прочети]


[14 Март 2016] ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ ЗА ПЕРИОДА 21.03.2016 г.- 05.04.2016 г.


[14 Март 2016] ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ ЗА ПЕРИОДА 07-17.03.2016 г


[29 Февруари 2016] Списък на поземлени имоти – общинска собственост с начин на трайно ползване мери и пасища определени за индивидуално ползване по населени места [Прочети]


[29 Февруари 2016] Финал на проект „Нови възможности за грижа“ , реализиран на територията на община „Родопи“ [Прочети]


[25 Февруари 2016] Община „Родопи“ – Пловдив набира даброволци за участие в доброволното формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и инзвъредни ситуации и отстраняване на последиците от тях [Прочети]


[25 Февруари 2016] Информация за извършване на планирани дейности на електросъоръженията на EVN [Прочети]


[22 Февруари 2016] Съобщение [Прочети]


[10 Февруари 2016] График за провеждане на информационни кампании /договор №РД50-182 от 07.12.2015 г./ [Прочети]


[03 Февруари 2016] Уведомление за инвестиционно намерение [Прочети]


[02 Февруари 2016] Заповед РД-02-14-397/23.04.2013г  [Прочети]


[29 Януари 2016] Определение №451 /18.01.2016г.  [Прочети]


[22 Януари 2016] Информация по проект „Нови възможности за грижа“ , реализиран на територията на община „Родопи“ [Прочети]   [Заявление]


[14 Януари 2016] ДО  ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ!!!  ВАЖНО!!!  [Прочети]


[14 Януари 2016] Съобщение [Прочети]


[12 Януари 2016] Съобщение [Прочети]


[08 Януари 2016] Обява за обществено обсъждане [Прочети]


[06 Януари 2016] Съобщение [Прочети]


[05 Януари 2016] Съобщение [Прочети]


[04 Януари 2016] Обявление [Прочети]