Обяви и съобщения – Архив 2012 г.

[18 Декември 2012] Съобщение по изпълнително дело №20108270400761 [Прочети]


[11 Декември 2012] Обявление – На основание чл.124, ал.2 от Закона за устройство на територията Община Родопи обявява, че със заповед № 768 на Кмета на община „Родопи“  е разрешено изработване на ПУП за УПИ I-180 , II-181 ,III-182 ,X-184 кв. 15 с.Храбрино и е одобрено техническо задание.


[07 Декември 2012] Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба.[Изтегли документи]


[06 Декември 2012] Съобщение – На основание чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията Община Родопи, област Пловдив, съобщава на заинтересуваните лица, че :

В Община „Родопи“ са одобрени план-схеми за газификация на селата Ягодово, Крумово, Брани поле и Белащица.


[03 Декември 2012] Съобщение по изпълнително дело №20128270400494 [Прочети]


[03 Декември 2012] Съобщение по изпълнително дело №20128270400493 [Прочети]


[03 Декември 2012] Съобщение за насрочена публична продан ИД №20128270400494 [Прочети]


[03 Декември 2012] Съобщение за насрочена публична продан ИД №20128270400493 [Прочети]


[03 Декември 2012] Решение – Регистрационен документ №09-РД-263-00 от 21.11.2011[Прочети]


[19 Ноември 2012] Обявление по изп. дело №20118280400680, Ос Пловдив [Прочети]


[07 Ноември 2012] Съобщение за публична продан [Прочети]


[01 Ноември 2012] Съобщение за публична продан [Прочети]


[19 Октомври 2012] Съобщение за публична продан [Прочети]


[12 Октомври 2012] Съобщение за публична продан [Прочети]


[12 Октомври 2012] Съобщение за публична продан [Прочети]


[12 Октомври 2012] Съобщение за публична продан [Прочети]


[05 Октомври 2012] Относно: открита процедура с предмет: “Доставка на готови закуски и
готов топъл обяд за учениците в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Първенец [Прочети]


[29 Септември 2012] Решение №09 – ДО – 579 – 05 от 19.09.2012г. [Прочети]


[27 Септември 2012] Обявление по изпълнително дело №20118280400680, ОС Пловдив [Прочети]


[19 Септември 2012] Съобщение [Прочети]


[17 Септември 2012] Съобщение за насрочена публична продан [Прочети]


[10 Септември 2012] Решение №ПВ – 61 – ПР/2012г за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда [Прочети]


[04 Септември 2012] Обявление по изпълнително дело №20118280400680 ,ОС – Пловдив [Прочети]


[ 27 Август 2012] В държавен вестник брой 65 от 24.08.2012г. са публикувани решения на Общински съвет „Родопи“ с номера 210,211,212,213,214,215. Заинтересованите лица могат да ги обжалват в 30 дневен срок от съобщаването в Д.В. пред Административен съд град Пловдив чрез кмета на община „Родопи“. [Решения]


[ 16 Август 2012]Обява за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през октомври 2012 г. [Прочети]


[ 09 Август 2012] Заповед №847/03.08.2012г. на директора на ОД за определяне на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землището на с.Брестовица, община Родопи съгласно чл.72б, ал.1 от ЗСПЗЗ [Прочети]


[ 09 Август 2012] Заповед №848/03.08.2012г. на директора на ОД за определяне на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землището на с.Цалапица, община Родопи съгласно чл.72б, ал.1 от ЗСПЗЗ [Прочети]


[ 09 Август 2012] Обява за изготвените предварителни регистри за землищата с.Брестовица и с.Цалапица на територията на Община Родопи в изпълнение на чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ [Прочети]


[ 09 Август 2012] Обявления за заседание на комисията по чл.37в, ал.1 в изпълнение на чл.72б, ал.4 от ППСПЗЗ [Прочети]


[ 17 Юли 2012] Решение №09-ДО-1013-00 от 02.07.2012г. Във връзка със заявление №УО-561 от 15.03.2012г на „Полипласт“ ООД [Прочети]


[ 17 Юли 2012] Решение №09-ДО-1015-00 от 09.07.2012г. Във връзка със заявление №УО-1285 от 18.05.2012г на „Райчев Транс“ ЕООД [Прочети]


[ 09 Юли 2012] Община”Родопи” – отдел ”Образование” на основание чл.90 и чл.91 от КТ и във връзка с чл.37, ал.6 от ЗНП обявява конкурс за:[Прочети]


[ 06 Юли 2012] Решение № ПВ-44-ПР/2012г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда [Прочети]


[ 02 Юли 2012] Решение № ПВ-37-ПР/2012г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда [Прочети]


[ 02 Юли 2012] Решение № ПВ-42-ПР/2012г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда [Прочети]


[ 02 Юли 2012] Решение № ПВ-41-ПР/2012г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда [Прочети]


[ 29 Юни 2012] Информационен лист относно: Провеждане на местен референдум за отделяне на с.Ягодово от община „Родопи“, област Пловдив.[ Изтегли документи ]


[ 19 Юни 2012] Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг. [ Изтегли документи ]


[ 28 Май 2012] Дирекция „Бюро по труда Родопи” гр.Пловдив, бул.”Руски” №15 организира ОТКРИТА  ПРИЕМНА за граждани и фирми в ДБТ”Родопи”[. . . още ]


[ 19 Април 2012] На основание чл. 8 ал. 5, 6 от Наредбата за условията и реда на извършване на ОВОС, Община  „Родопи” съобщава, че с решение № ПВ-19-ПР/2012г.  РИОСВ Пловдив е взела решение [. . . още ]


[ 09 Април 2012] На основание пар.4, ал. 1 от ПЗР на ЗУТ във вр. с чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че в Община Родопи е внесен проект за частично изменение /изработване на подробен устройствен план /ПУП/ [. . . още ]


[ 02 Април 2012 ]Община „Родопи” на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени разрешения за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за:[. . . още ]


[ 09 Март 2012]Покана –  Относно: Кръгла маса по проект „По пътищата на цивилизацията [. . . още ]


[ 27 Февруари 2012]Решение № ПВ – 115-ПР/2011г за преоценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда[. . . още ]


Обява за популяризиране на приемната грижа на територията на общината[. . . още ]