Отдаване под наем на кабинет 11 кв.м. – Първенец

Обявление за отдаване под наем за временно /почасово/ ползване на кабинет за „Ментална аритметика“ с площ 11 кв.м., находящ се в училище „Св.Св.Кирил и Методий“, първи етаж в с.Първенец :

Заплащане в едномосечен срок на дължимото рентно плащане и сключване на договори за наем от лицата, обработващи полски пътища и напоителни канали в землищата на с.Оризари, с.Златитрап и с.Крумово

Заповед на Кмета на Община „Родопи“ за заплащане в едномесечен срок на дължимото рентно плащане от лицата, обработващи полски пътища и напоителни канали, попадащи в блоковете за земеделско ползване в…

Протокол за недопускане до разпределение на мери, пасища и ливади за индивидуално ползване на Илия Стоянов – с.Първенец

Протокол на Комисията от община „Родопи“ за недопускане до разпределение на мери, пасища и ливади за индивидуално ползване на Илия Стоянов от с.Първенец поради факта, че лицето има задължения към…

Заплащане в едномосечен срок на дължимото рентно плащане и сключване на договори за наем от лицата, обработващи полски пътища и напоителни канали в землището на с.Крумово

Заповед на Кмета на община „Родопи“ за заплащане в едномесечен срок на дължимото рентно плащане от лицата, обработващи полски пътища и напоителни канали, попадащи в блоковете за земеделско ползване в…

Заплащане в едномосечен срок на дължимото рентно плащане и сключване на договори за наем от лицата, обработващи полски пътища и напоителни канали в землището на с.Крумово

Заповед на Кмета на община „Родопи“ за заплащане в едномесечен срок на дължимото рентно плащане от лицата, обработващи полски пътища и напоителни канали, попадащи в блоковете за земеделско ползване в…

Определяне на средно годишно рентно плащане за имотите, представляващи полски пътища, общинска собственост за землището на с.Крумово за стопанската 2019/2020г.

Заповед на Директора на ОД „Земеделие“ – Пловдив за определяне на цена на имотите /средно годишно рентно плащане за начин на трайно ползване – нива/, представляващи полски пътища, общинска собственост…

Заплащане в едномосечен срок на дължимото рентно плащане и сключване на договори за наем от лицата, обработващи полски пътища и напоителни канали в землището на с.Крумово

Заповед за заплащане в едномесечен срок на дължимото рентно плащане от лицата, обработващи полски пътища и напоителни канали, попадащи в блоковете за земеделско ползване в землището на с.Крумово, както и…

Заплащане в едномосечен срок на дължимото рентно плащане и сключване на договори за наем от лицата, обработващи полски пътища и напоителни канали в землището на с.Златитрап

Заповед за заплащане в едномосечен срок на дължимото рентно плащане от лицата, обработващи полски пътища и напоителни канали, попадащи в блоковете за земеделско ползване в землището на с.Златитрап, както и…