Протокол за пасища, мери и ливади

Протокол на Комисията към община „Родопи“ за окончателно разпределение на площите – пасища, мери и ливади за индивидуално ползване.

Отдаване под наем на минифутболно игрище и физкултурен салон – с.Цалапица

Обявление за отдаване под наем за временно /почасово/ ползване на обект „Минифутболно игрище“ с площ 812 кв.м. и физкултурен салон с площ 265 кв.м., находящи се в ОУ „Паисий Хилендарски“…

Отдаване под наем на кабинет – с.Първенец

Обявление за отдаване под наем за временно /почасово/ ползване на кабинет за „Ментална аритметика“ с площ 11 кв.м., находящ се в училище „Св.Св.Кирил и Методий“, първи етаж в с.Първенец :

Отдаване под наем на спортна площадка – с.Първенец

Обявление за отдаване под наем за временно /почасово/ ползване на обект „Мултифункционална спортна площадка“ с площ 648 кв.м., находяща се в училище „Св.Св.Кирил и Методий“ в с.Първенец :