Протокол за недопускане до разпределение на мери, пасища и ливади за индивидуално ползване на Илия Стоянов – с.Първенец

Протокол на Комисията от община „Родопи“ за недопускане до разпределение на мери, пасища и ливади за индивидуално ползване на Илия Стоянов от с.Първенец поради факта, че лицето има задължения към ТД НАП – гр.Пловдив :