Променено работно време на отдел „МДТ“

Във връзка с годишно облагане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2022 г. община „Родопи“ уведомява, че отдел „Местни данъци и такси“ няма работи с граждани на 02.02.2022г. до 14:00ч.