Покана за обществено обсъждане на 16.11.2021г.

Уведомление за провеждане на обществено обсъждане на 16.11.2021г. /вторник/ от 14.00ч. в сградата на община „Родопи“, за поемане на дългосрочен общински дълг чрез договор за банков кредит в размер на 1 177 771 лв.

Процедура