Процедура по поемане на дългосрочен общински дълг

Име на документ
2Поемане на дългосрочен общински дълг чрез договор за финансов кредит в размер на
5 522 229 лв.

12 Април 2022г.
Покана за обществено обсъждане
Технико-икономическа обосновка на инвестиционен проект
Социално-иконочически анализ
Финансови параметри на проекта
Пълно описание на проекта

29 Април 2022г.
Протокол от обществено обсъждане
Протокол за постъпили предложения и възражения
Протокол за публикуване
1Поемане на дългосрочен общински дълг чрез договор за банков кредит в размер на
1 177 771 лв.

01 Ноември 2021г.
Покана за обществено обсъждане
Технико-икономическа обосновка на инвестиционен проект
Социално-иконочически анализ
Финансови параметри на проекта
Пълно описание на проекта

18 Ноември 2021г.
Протокол от обществено обсъждане
Протокол за постъпили предложения и възражения
Протокол за публикуване