Архив на обяви за работа – преди 2016г.

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор Дирекция „Обща Администрация“


Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Финансов контрольор“


Обява за Младежки медиатор


Списък на кандидатите за участие в конкурс за длъжността Младши експерт Обслужване на граждани по села, допуснати до интервю.


Списък на кандидатите за участие в конкурс за длъжността Главен специалист местни данъци и такси, допуснати до интервю


Класиране на кандидатите в конкурса за длъжността Младши експерт Обслужване на граждани по села.


Класиране на кандидатите в конкурса за длъжността Главен специалист местни данъци и такси


Конкурс за заемане на длъжност – Секретар


Конкурс за длъжността Гл.експерт „Строителен контрол“


Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен юрисконсулт