Архив на обяви за работа – 2020г.


Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Главен инженер в отдел „Инвестиционни проекти и строителство“.


Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Главен експерт „Електропреносни мрежи и съоръжения“.


Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт „Счетоводство„.


Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Старши експерт „Счетоводство„.


Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Старши експерт „Счетоводство“.


Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Главен експерт „Счетоводство“.


Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт и туризъм„.


Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Секретар“.


Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността „Секретар“.


Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт и туризъм“.


Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Главен експерт „Кадастър, регулации и извънселищни територии“.


Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Административно и информационно обслужване и услуги“.


Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Транспорт, инфраструктура и ЕПМС“.


Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Общинска собственост, екология и горско стопанство“.


Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Местни данъци и такси“.


Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник отдел „Административно и информационно обслужване и услуги“.


Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник отдел „Транспорт, инфраструктура и ЕПМС“.


Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник отдел „Общинска собственост, екология и горско стопанство“.


Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник отдел „Местни данъци и такси“.


Провеждане на първи етап от конкурса за длъжността Началник отдел „Правен“ и Главен юрисконсулт


Уведомление до допуснатите кандидати за отлагане на конкурса за длъжността Началник отдел „Правен“ и Главен юрисконсулт


Протокол от проведено интервю за длъжността Главен юрисконсулт в отдел „Правен“ – по заместване


Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Главен юрисконсулт в отдел „Правен“ – по заместване


Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „Правен“ и Главен юрисконсулт


Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник отдел „Правен“ и Главен юрисконсулт.


Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Главен юрисконсулт в отдел „Правен“ – по заместване.


Протокол за кандидатите за длъжността Главен счетоводител в отдел „Счетоводно обслужване“.