Архив на обяви за работа – 2019г.


Заповед за обявяване на свободна щатна бройка за длъжността Главен счетоводител в отдел „Счетоводно обслужване“.Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Старши специалист „Обслужване на Общински съвет“.


Конкурс чрез решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник отдел „Правен“ и Главен юрисконсулт.


Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Главен експерт „В и К“.


Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Главен експерт „В и К“.


Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността „Шофьор на лек автомобил“.


Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Главен експерт „Капитално строителство“.


Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността ст.специалист „Контрол по строителството“ в отдел „КУТ и С“.


Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността касиер-счетоводство в отдел „Счетоводно обслужване“.


Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността гл.експерт „Счетоводно обслужване“.


Обява за работа, до провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на ДГ „Снежанка“ с.Крумово.