Архив на обяви за работа – 2020г.

Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Главен инженер в отдел „Инвестиционни проекти и строителство“. Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Главен експерт…

Архив на обяви за работа – 2019г.

Заповед за обявяване на свободна щатна бройка за длъжността Главен счетоводител в отдел „Счетоводно обслужване“. Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Старши специалист „Обслужване на Общински съвет“….

Архив на обяви за работа – 2018г.

Обява за работа, до провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на ДГ „Пролет“ с.Ягодово. Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността експерт „Търгове и конкурси“. Конкурс…

Архив на обяви за работа – 2017г.

Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността гл.експерт „Счетоводно обслужване“. Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността гл.експерт ИТ. ДГ Мир“, с. Кадиево, обявява конкурс по…

Архив на обяви за работа – 2016г.

Конкурс за заемане на длъжността Финансов контрольор Конкурс по документи за длъжността Шофьор на лек автомобил в Отдел Административно информационно обслужване в Дирекция Специализирана администрация Конкурс за заемане на длъжността…

Архив на обяви за работа – преди 2016г.

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор Дирекция „Обща Администрация“ Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Финансов контрольор“ Обява за Младежки медиатор Списък на кандидатите за…