Архив на обяви за работа – 2016г.

Конкурс за заемане на длъжността Финансов контрольор


Конкурс по документи за длъжността Шофьор на лек автомобил в Отдел Административно информационно обслужване в Дирекция Специализирана администрация


Конкурс за заемане на длъжността Началник отдел Контрол по устройство на териториите и строителството


Конкурс по документи за длъжността Младши експерт Бюджет и финансов анализ


Конкурс за заемане на длъжността Началник отдел Контрол по устройство на териториите и строителството


Директор на ДГ „Пролет“ с. Ягодово до провеждане на конкурс


Конкурс по документи за длъжността: Главен специалист КРИТ и ЕСУТ


Конкурс по документи за длъжността Младши експерт Контрол на строителството


Конкурс по документи за длъжността Старши специалист в Отдел Правен по заместване


Конкурс по документи за длъжността Главен специалист КРИТ и ЕСУТ


Конкурс по документи за длъжността Оперативен дежурен


Община Родопи като бенефициент на Проект Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Родопи, с. Ягодово обявява свободни позиции за следните длъжности:


Конкурс по документи за длъжността Координатор на проект по проект Активно включване и осигуряване на устойчива заетост на младежи в Община Родопи


Формуляр за резултатите на кандидатите, получени при проведен конкурс чрез писмен тест за длъжността Началник сектор Бюджет, човешки ресурси и финансов анализ


Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник сектор Бюджет, човешки ресурси и финансов анализ


Община Родопи като бенефициент на Проект Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Родопи, с. Ягодово обявява свободни позиции за следните длъжности:


Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт Кадастър, регулации и извънселищни територии


Формуляр за окончателните резултати на кандидатите


Формуляр за резултатите на кандидатите, получени при проведен конкурс чрезписмен тест за длъжността: Директор Дирекция „Обща администрация“