Архив на обяви за работа – 2017г.


Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността гл.експерт „Счетоводно обслужване“.


Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността гл.експерт ИТ.


ДГ Мир“, с. Кадиево, обявява конкурс по документи за Допълнителни педагогически услуги /ДПУ/ извън държавните образователни изисквания по следните дейности за учебната 2016/2017 г.


Обява за свободно работно място на основание чл.257, ал.1 и ал.2, във връзка с чл.258, ал.1 от ЗПУО.


Конкурс за заемане на длъжност „Главен експерт – Капитално строителство“


Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Ръководител звено Вътрешен одит


Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Старши вътрешен одитор административно звено: Звено Вътрешен одит


Конкурс за заемане на длъжността „Старши вътрешен одитор“.


Конкурс за заемане на длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит“.


ДГ „Първи юни“ с.Брестовица при Община Родопи обявява свободно работно място за длъжност учител, считано от 01.09.2017г.


ДГ „Надежда“ с.Брестник при Община Родопи обявява свободно работно място за длъжност учител, считано от 01.09.2017г.


Конкурс по документи за длъжността: Старши специалист КРИТ  по заместване


Конкурс по документи за длъжността Главен експерт Информационни технологии


Конкурс по документи за длъжността Медицинска сестра по Наредба № 3


Конкурс по документи за длъжността: Старши експерт Договори и контрол по управление на общинската собственост


Формуляр за резултатите на кандидатите, получени при проведен конкурс чрез писмен тест за длъжността Главен инспектор Ревизии и контрол


Конкурс по документи за длъжността Медицинска сестра по Наредба № 3


Конкурс по документи за длъжността Чистач


Конкурс по документи за длъжностт Главен експерт Строителни конструкции


Конкурс по документи за длъжността Главен експерт Счетоводно обслужване


Община Родопи като бенефициент на Проект Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Родопи, с. Ягодово обявява свободни позиции за следните длъжности:


Конкурс за заемане на длъжността Ръководител звено Вътрешен одит


Конкурс за заемане на длъжността Главен инспектор Ревизии и контрол


Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Финансов контрольор“


Конкурс по документи за длъжността: Старши специалист Планопазене


Директор на ДГ „Пролет“ с. Ягодово до провеждане на конкурс


Община Родопи като бенефициент на Проект Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Родопи, с. Ягодово обявява свободни позиции за следните длъжности:


Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността „Финансов контрольор“


Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Финансов контрольор“