Архив на обяви за работа – 2018г.


Обява за работа, до провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на ДГ „Пролет“ с.Ягодово.


Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността експерт „Търгове и конкурси“.


Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността „Шофьор на лек автомобил“.


Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността  старши специалист „КР и ИТ“ – 2 щатни бройки.


Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността гл.експерт „Счетоводно обслужване“.


Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността „Счетоводител“.


Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността Началник сектор „Местни данъци и такси – събиране и контрол“.


Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Юрисконсулт „Обществени поръчки“.


Конкурс чрез решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник отдел „Горско стопанство и екология“ .


Конкурс чрез решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник сектор „Местни данъци и такси – събиране и контрол“.


Обява за работа, до провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на ДГ „Пролет“ с.Ягодово .


Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Главен експерт „Капитално строителство“ .


Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността „Шофьор на лек автомобил“.


Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността Главен експерт „Капитално строителство“ .


Конкурс чрез решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник отдел „Счетоводно обслужване“ и Главен счетоводител .


Конкурс чрез решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Началник отдел „Правен“ и Главен юрисконсулт.


Списък с резултати от писмен тест на допуснатите кандидати за заемане на длъжността „Юрисконсулт“.


Списъци на допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността „Юрисконсулт“.


Списъци на допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността гл.експерт „Счетоводно обслужване“.


Конкурс чрез тест и интервю за заемане на длъжността „Юрисконсулт„.


Конкурс по документи и интервю за заемане на длъжността „Шофьор на лек автомобил“.