Инвестиционно предложение от „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно намерение с .№ 53-565-1#100/26.02.2021г. от „Холсим Кариерни материали Пловдив“ АД за „Продължаване срока на концесия за добив на строителни материали от находище „Белащица “ в ПИ в землището на с.Белащица.