Съобщения до Асен Гивезин и Мария Иванова

Съобщения до Асен Гивезин и Мария Иванова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Каратопрак“ :

Набиране на доброволци за „Родопи 112“

Община „Родопи“ набира доброволци за участие в Доброволно формирование „Родопи 112“ за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Съобщение до Венета Караджова

Съобщение до Венета Караджова за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Автоцентър – автокъща, склад и офис за извършване на покупко-продажба на употребявани автомобили“…

Съобщение до Венцислав Минчев

Съобщение до Венцислав Минчев за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно застрояване“ в землището на с.Марково, местност „Пичковец“:

Съобщение до Иванка Ставрева

Съобщение до Иванка Ставрева за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Каратопрак“:

Формуляр за резултатите на кандидатите за длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит“ и съобщение за дата на интервю

Формуляр за резултатите на кандидатите, получени при проведен конкурс чрез писмен тест за длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит“. Интервюто за длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит“ ще се проведе на 30.05.2022г….

Дезакаризация по график 13.05-19.05.2022г.

Община „Родопи“ ще проведе дезакаризация /пръскане срещу кърлежи/ в населените си места по график в периода от 13.05 до 19.05.2022г. За целта следва всички собственици на животни и пчелни семейства…

Инвестиционно предложение от Петя Иванова

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Петя Иванова за „Преустройство на магазин в кафе-сладкарница с производство на място“ в УПИ в землището на с.Крумово, кв.44 :