Заповед на Кмета на Община „Родопи“ – обл. Пловдив за промяна на противоепидемичните мерки на територията на община „Родопи“

Заповед на Кмета на Община „Родопи“ – обл. Пловдив за промяна на противоепидемичните мерки на територията на община „Родопи“: