Търг за отдаване под наем на помещение – 11,90 кв.м. в с.Крумово

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – общинска собственост: помещение с площ от 11,90 кв.м., находящо се в сграда в с.Крумово за „Бръснарски салон“ :