Съобщение от отдел Регистрация и гражданско състояние

На 26.02.2021г. отдел „Регистрация и гражданско състояние“ няма да обслужва граждани. При необходимост се обръщайте към служителите на ГРАО по кметствата.