Съобщение от Община „Родопи“

Заповед на Кмета на община „Родопи“за въвеждане на допълнителни организационни мерки на територията на общината, във връзка с изпълнението на въведените от Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки във връзка с разпостранението на COVID-19 :