Съобщение на основание чл.18а ал.10 от АПК

Съобщение на основание чл.18а ал.10 от Административно процесуалния кодекс до Радослав Аврамов за определяне на размера на обезщетението, за предстоящо учредяване на право на преминаване и прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения през собственият му ПИ в с.Браниполе :