Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Транспортен достъп до УПИ I-105032 – за бензиностанция, АГСС, автосервиз, автомивка, магазини, хотел с ресторант, заведение за бързо хранене, стоп. дейности“ в ПИ в землището на с.Цалапица, местност „Йовчевица“ :