Съобщение до Величка Тошева

Съобщение до Величка Тошева и копие до „ДР Мериголд“ ЕООД, относно жалба за извършени нови строителни дейности в съсобствен ПИ в землището на с.Белащица, местност „Живака“: