Съобщение до Величка Мицина

Съобщение до Величка Мицина за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Каратопрак“: