Протокол за пасища, мери и ливади

Протокол на ОД „Земеделие“ – Пловдив за  разпределение на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в област Пловдив :