Предизвестие за прекратяване на договор

Предизвестие до ЕТ“Шаза-ВА-Виолетка Атанасова“ за прекратяване на Договор 519/25.02.2021г., въз основа на констатирана смърт на едноличния търговец Веолетка Атанасова :