Обявяване на частично бедствено положение в с.Брестовица

Заповед на Кмета на община „Родопи“ за обявяване на частично бедствено положение на територията на община „Родопи“ – с.Брестовица считано от 23.02.2021г. и предприемане на незабавни действия.