Обява от Община „Родопи“

Община „Родопи“ съобщава, че от 27.06.2024г. има сключен договор, с предмет на договора – улов, кастрация ваксинация против бяс, обезпаразитяване против вътрешни паразити, обезпаразитяване против външни паразити, идентификация, чрез поставяне на ушна марка с идентификационен номер на лявата ушна раковина и чрез поставяне на микрочип на безстопанствени кучета :