Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Мебелор“ ООД за „Изграждане на фабрика за производство на мебели, на цех за металообработка за собствени нужди и складова зона за готова продукция“ в ПИ в землището на с.Ягодово :