Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Никола Николов и Василка Георгиева за „Жилищно строителство – 12 броя УПИ“ в ПИ в землището на с.Марково :